Siste nytt om koronatiltak

Skal hjelpe 10.000 mennesker i Kenya med vann og såpe

Senest oppdatert 3. april

Blå Kors sitt internasjonale arbeid har sammen med Digni fått omdisponert midler til vår partner i Kenya slik at de kan jobbe mot spredningen av koronaviruset. Sammen med myndighetene i landet jobber de nå blant annet med å dele ut kanner med vann og såpe til de mest sårbare i samfunnet. Det vil også være et samarbeid med flere huseiere i byen hvor de vil motta vann og såpe slik at de kan sette opp håndvask stasjoner utenfor bygningene.

610 påskegaver pakkes i disse dager

Senest oppdatert 30. mars

Koronaviruset stopper ikke Blå Kors Barnas Stasjon i å glede sine familier rundt om i landet til påske. I disse dager pakkes det 610 påskepakker som skal leveres til brukerne. I pakkene er det blant annet aktivitetshefte, påskelys, påskeegg og spill.

Innspill til myndighetene er tatt godt imot

Senest oppdatert 27. mars

Fra behandlingsinstitusjonene meldes det om full drift. Denne uken har vært preget av usikkerhet knyttet til om våre områder ville bli nedprioritert ved å stoppe planlagte innleggelser og dagtilbud. Her har Blå Kors kommet med tydelige innspill til myndighetene, og disse innspillene har blitt hørt. Vi fortsetter å opprettholde våre viktige tilbud, og gjør tilpasninger ut fra det som situasjonen krever. 

Åpner opp for nye muligheter

Senest oppdatert 26. mars

I Trondheim rapporteres det om en ny samarbeidsmodell hvor kommunen, helseforetaket og Blå Kors Lade behandlingssenter etablerer et lavterskeltilbud. Dette danner et godt grunnlag for samarbeid, både i nåværende situasjon og i tiden fremover. Hele Blå Kors jobber aktivt og godt inn mot foretak, direktorater og kommuner.

Deler ut mat og lekekasser

Hos Blå Kors Barnas Stasjon arbeides det aktivt med utdeling av mat, lekekasser og til og med sykler. Dette er gode tiltak når barnefamiliene ikke kan samles fysisk. 

Fra analog til digital på en uke

Senest oppdatert 25. mars

Blå Kors Kompasset hadde rundt 200 samtaleterapier på nett i uke 12. Terapeutene har snudd seg rundt og gjort hele virksomheten digital. Dette er et tilbud som vil fortsette. Barnas Stasjon har ikke terapi på nett, men viser til telefonsamtaler med brukerne. Også behandlingsinstitusjonene har begynt med terapi på nett, noe vi får gode tilbakemeldinger på.

Frivillige skyper på nett

Senest oppdatert 24. mars

Koronaviruset har ført til en ny hverdag for folk flest. Det forandrer hvordan vi tenker og jobber med frivillighet i Blå Kors også. Vi har forsøkt å tilrettelegge der vi har mulighet, for at Tidgivere, som er frivillige, og brukere kan fortsette å ha kommunikasjon via telefon, chat eller videosamtale. I et av våre lokallag for barn og unge, Vision Parkour, publiserer de daglig på Facebook videoer med triks som kan trenes på i hagen eller på tur. Mye spennende gjøres rundt i hele landet.

Nye prioriteringer skaper bekymring

Senest oppdatert 23. mars

Vi erfarer at mange kommunale tilbud i stor grad er nedlagt. Flere mennesker med rusproblemer er i stor fare for livstruende tilbakefall. Blå Kors har i dag kapasitet og personell til å kunne ta et større ansvar i tett samarbeid med de offentlige sykehusene. Som ideell aktør har vi mulighet til å hjelpe de offentlige sykehusene, og gi flere tilbud i våre institusjoner i en krisetid. Les mer om høringssvaret til Helsedirektoratet her.

TV 2 kommer for å filme hos Blå Kors Poliklinikken

Senest oppdatert 23. mars

I dag kommer TV 2 til Blå Kors Poliklinikken for å filme. Vi ser at det er store utfordringer for sårbare familier når alt stenges av i Norge. Hjemmesituasjonen kan oppleves utrygg og krevende for barn og unge. Våre fagfolk uttaler seg om våre råd.

Sender en felles henvendelse til statsministeren

Senest oppdatert 20. mars

Vi får rapporterer om engstelige mødre, engstelige barn, ungdommer, eldre og sårbare mennesker som mangler gode nettverk. De som er sårbare fra før blir enda mer sårbare nå, og de trenger oss mer enn noen gang. I dag sendes en henvendelse til statsministeren fra øverste ledere i Redd Barna, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Blå Kors med oppfordring om å sikre gode levekår for barn i lavinntektsfamilier. 

Smittevern i Kenya

Senest oppdatert 19. mars

Blå Kors er en del av International Blue Cross som teller rundt 40 nasjonale organisasjoner. Vi har blant annet et samarbeid med Blue Cross Kenya. Prosjektet driver forebyggende arbeid med barn og unge  i  byene. Kontoret er fortsatt i drift, der administrasjonen jobber for å håndtere pågående prosjekter. Øvrige ansatte jobber hjemmefra.

Driften fortsetter hos våre behandlingsinstitusjoner

Senest oppdatert 18. mars

Blå Kors sine behandlingsinstitusjoner har nå fokus på å fortsette behandling av pasientene våre, men med tilrettelegging og smitteverntiltak. Per dags dato har vi 230 innlagte pasienter i våre klinikker rundt om i landet.

Blant tiltakene som er satt i verk er i størst mulig grad å begrense antall mennesker inn og ut av lokalene våre. Vi har ikke samarbeidsmøter og annen kontakt inne i lokalene, mange administrativt ansatte er på hjemmekontor og det er ikke er mulig for pasientene å ta imot besøk.

Vi har gjort en rekke tiltak i behandlingsenhetene. De fleste behandlingstilbud i grupper fortsetter, men er tilpasset situasjonen. Det samme gjør vi med treningstilbudet, som er en integrert del av behandlingen. I Poliklinikken har vi behandlere på jobb som ringer pasientene og tilbyr behandling og oppfølging. Det vil også bli mulighet for terapi på nett.

Det er avgjørende for oss at vi har friske ansatte på jobb. Ansatte med luftveissymptomer er hjemme til de blir testet og kan komme tilbake på jobb. Parallelt med dette forbereder vi oss på at vi kan få pasienter som blir smittet, og hvordan vi da skal ivareta pasienten og isolere smitten. Det har vi utarbeidet beredskap og planer for.

Rørende å se hvor mye folk engasjerer seg

Senest oppdatert 17. mars

Samtidig som koronaviruset sprer seg i Norge, øker også behovet om hjelp og ønsket om å hjelpe andre. I hele landet er det nå dannet lokale koronahjelp-grupper. Blå Kors Kontaktsenter delte i går en post i en Facebook-gruppe der de ba om hjelp til å drifte kontaktsenteret på grunn av økt pågang. På få timer meldte det seg så mange frivillige, at Blå Kors måtte stenge inntaket av frivillige.
– Det er helt rørende å se hvor mye folk engasjerer seg for å hjelpe oss, sier leder for drift ved Blå Kors Kontaktsenter, An-Magritt Steinhovden, til Nettavisen.

Koronaepidemien setter helsevesenet under press

Senest oppdatert 17. mars

Sårbare ruspasienter skrives ut eller nektes behandling. Brukerorganisasjon Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio) frykter overdoser, selvmord og smittefare. Søndag kveld sendte flere organisasjoner brev til helseminister Bent Høie der de ber om stans i utskrivelsene. I brevet til Høie foreslår de å lempe på kravet om kompetansetetthet på de døgnbemannede behandlingstilbudene, og at helsepersonell kan erstattes med personell med sosialfaglig kompetanse.

– Her må tilbydere som Blå Kors og Tyrilistiftelsen benyttes, og tiltaksapparat gis de nødvendige midlene til å lage kreative løsninger, skriver Kenneth Arctander Johansen, leder for RIO.

Alle behandlingsinstitusjonene til Blå Kors kjører full drift på behandling, men er i tett dialog med de regionale oppdragsgiverne.

SnakkOmPsyken.no på NRK, Dagsrevyen

Senest oppdatert 16. mars

16. mars var Blå Kors sin chatte-tjeneste SnakkOmPsyken.no og SnakkOmMobbing.no på NRK nyheter. Helsedirektoratet har bedt Blå Kors om å utvide tjenesten. I disse dager er det tusenvis av barn og unge som er hjemme fra skoler, og mange sliter. Flere barn og unge opplever blant annet engstelse, krangling hjemme, ensomhet og mobbing i sosiale medier. Nå som skolene er stengt fører det til økt press på hjemmebane. Blå Kors mottok etter sending flere henvendelser fra folk som ønsket å stille opp frivillig, noe vi setter stor pris på. Se nyhetsinnslaget her.

Oppfordrer til handling i kirken

Senest oppdatert 16. mars

Kronikk i Vårt Land av Kjetil Haga, generalsekretær i Blå Kors

“Vi er inne i en tid der vi må hjelpe hverandre til å se etter muligheter, og der ingen kan overlates til seg selv. Det er en tid for å spre engasjement, håp og framtidstro. Tenk om denne tiden kunne preges av at kirkene og organisasjonene brettet opp ermene sammen, la ordene litt til side og tok en tydelig plass i samfunnet som en omsorgsfull kraft”. Les hele kronikken her.

Rigger til med matpakker

Senest oppdatert 16. mars 2020

Kontaktsenteret i Oslo jobber nå med å smøre matpakker. Det blir utdeling av matpakker fra i dag, mandag 16. mars. Det vil også gjelde dager der Kontaktsenteret ikke har nok stab til å holde åpent.

Behandlingsinstitusjonene opprettholder så normal drift som mulig

Senest oppdatert 15. mars 2020

Blå Kors sine behandlingsinstitusjoner holdes åpne og vi bidrar til at de som trenger rusbehandling og omsorg får det. Det er viktig for oss å presisere at ingen pasienter skrives ut, med bakgrunn i situasjoner oppstått pga koronavirus, smittefare eller personalmangel. Vi forsøker å opprettholde så normal behandling som mulig – med de utfordringene det innebærer når avdelingene er i en beredskap med tiltak for å unngå smitte. Foreløpig har vi god kontroll på denne situasjonen.

Blå Kors intensiverer tilbud gjennom digitale tjenester

Senest oppdatert 15. mars 2020

Førstkommende mandag 16. mars dobles åpningstiden på chatten snakkompsyken.no. Den vil være åpen i tidsrommet 0900 – 2100, med god tilgjengelighet på dagtid nå som skolene holder stengt.

I tillegg styrker Blå Kors det digitale terapitilbudet til unge som vokser opp i hjem med rus. Samtaleterapi på nett vil foregå via videosamtaler. Telefonsamtaler er også mulig.

Felles dugnadsinnsats for å ivareta sårbare mennesker

Senest oppdatert 14. mars 2020

  • Blå Kors’ kontaktsenter og gatenære tilbud holder åpent i tett dialog med den enkelte kommune. Rutinene er skjerpet og tilpasset situasjonen lokalt.
  • Alle våre behandlingsinstitusjoner er i normal drift og følger retningslinjene fra de regionale helseforetakene. 
  • Alle våre skoler, barnehager og arbeids- og inkluderingsbedrifter holder stengt inntil videre. Skolene legger opp til at elevene følger normal læreplan hjemmefra. 
  • Blå Kors Kompasset, terapeutisk tilbud for ungdom og unge voksne tilbyr nå all terapi på nett (samtaler på Skype). 
  • Blå Kors Barnas Stasjon tilbyr telefonsamtaler og justerer tilbudene i tråd med avtaler med den enkelte kommune.
  • Blå Kors Bosentre er i normal drift, med skjerpede tiltak. 
  • Blå Kors Steg for Steg har en tilpasset drift med individuell oppfølging, i tråd med den enkeltes kommunes retningslinjer.
  • Blå Kors Ung har innstilt all sin aktivitet. 
  • Blå Kors Chat-senter er fortsatt åpent og utvider kapasiteten.Nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert om arbeidet som Blå Kors gjør? Meld deg på vårt nyhetsbrev!