Behandlingstilbud

Vi ønsker å tilpasse tilbudet så langt som mulig til deg som pasient, og ser på behandlingen som et samarbeid.

Blå Kors Behandlingssenter Slemdal har 20 plasser, for pasienter av begge kjønn.

Individualterapi

Individualterapi foregår ukentlig med psykolog. I disse timene får du mer rom for deg selv, og tid til å finne ut av og bearbeide hendelser fra tidligere.

Opplevelser fra behandling og gruppeterapi kan du også ta med deg å drøfte mer i detalj. I individualterapien blir det viktigste å forsøke og forstå rusens funksjon, og hvordan rusen har påvirket deg og dine nære forhold.

Mentaliseringsbasert terapi

Hos oss jobber vi med å fremme evnen til å forstå oss selv og andre bedre. Det gjør vi gjennom mentaliseringsbasert terapi.

Dette er mentalisering

Mentalisering er vår grunnleggende evne til å forstå og tolke oss selv og andre. Dette er evnen vi har til å reflektere over egne- og andres motiver, holdninger, følelser og tanker. [1] 

[1] Karterud, S & Bateman, A. (2014). Manual for mentaliseringsbasert terapi (MBT) og MBT vurderingsskala: versjon individualterapi. Gyldendal Norsk Forlag

Mentalisering er derfor en viktig sosial kompetanse. Dersom man har vansker med å mentalisere, kan det ofte oppstå konflikter og vanskeligheter i samhandling med andre. Vi kan aldri sikkert vite hva andre tenker og føler, og noen ganger er våre egne tanker og følelser diffuse og uklare.

Har man opplevd mye utrygt og vanskelig i livet, kan dette påvirke mentaliseringsevnen vår. God mentalisering er når vi undrer oss og er nysgjerrige på oss selv og andre, uten å være skråsikre.

Gruppetilbud

Gruppene er en del av behandlingsprogrammet på Slemdal. Alle pasientene deltar i disse.

 • Mentaliseringsbasert gruppe

  Pasientene er i mentaliseringsbasert gruppe to ganger per uke. Dette er en viktig treningsarena for mentalisering. Her øver vi på evnen til å mentalisere når pasientene deler fra eget liv. Det som bringes fram er for eksempel utfordringer i nære relasjoner, situasjoner hvor pasienten opplever trang til å ruse seg eller å gjøre kriminelle handlinger.

 • Psykopedagogisk gruppe

  Pasientene møter ukentlig i denne gruppen.
  Her er det fokus på å lære om psykisk helse, mentalisering og nye verktøy i møte med avhengigheten.

 • Mindfullness

  En kort samling om morgenen, 1-2 ganger per uke.
  Mindfullness eller oppmerksomhetstrening er en selvutviklingsmetode. Her får pasientene enkle øvelser for å fokusere her og nå. Det blir lettere å regulere negative følelser, redusere stress og bli bevisst egne sanser.

 • Uttrykksterapi

  Dersom det er interesse for tilbudet blant pasientene, går denne gruppen én gang per uke. I uttrykksterapien jobber vi med å uttrykke følelser gjennom tegning og maling. Her får man mulighet til ikke å måtte bruke ord for å gå inn i seg selv og reflektere rundt viktige tema.

Noen bildeglimt