Slutter som direktør ved Blå Kors Borgestadklinikken

Ellen Sofie Øvrum fratrer som direktør for Blå Kors Borgestadklinikken. Foto: Blå Kors Borgestadklinikken/Tom Riis

Ellen Sofie Øvrum slutter som direktør ved Borgestadklinikken etter avtale med styret for Blå Kors Borgestadklinikken. Årsaken er at partene er uenige om ledelsesprinsippene for klinikken.

Ellen Sofie Øvrum har vært leder for Borgestadklinikken i åtte år og kan se tilbake på en givende og flott tid i en meningsfull, inspirerende og krevende virksomhet. Blå Kors takker Øvrum for hennes mangeårige arbeid for klinikken.

Ellen Sofie Øvrum fratrer stillingen i dag, men står til styrets disposisjon frem til 1. juli 2018. Hun skal også benytte tiden fremover til videre studier. Det konstitueres i mellomtiden annen direktør i stillingen.

For mer informasjon:
Janka Holstad, direktør for Divisjon Behandling, tlf 48102170

Comments are closed.