Program

kl 08:15 – 08:50 Registrering, frukt og kaffe

 

 

Ivar Ravi

Ravi
Artist, musiker, tekstforfatter, potet.

kl 09:00 Velkommen

Vi er glade for å ha med Ravi som konferansier og rød tråd gjennom denne dagen. Han er aktiv på mange fronter, men for de fleste er han nok mest kjent som artisten Ravi. I 2016 gjennomførte han blant annet rundt 100 konserter, hvor en stor del av dem var på barneskoler som del av Rikskonsertenes ”Den kulturelle skolesekken”. Hans engasjement for mobbesaken kommer blant annet fra som pappa til egne barn i barneskolen.

Kjenner vi Ravi rett kan du glede deg til engasjerende og minnerik ledelse av konferansen.

Anne Helgeland

Anne Helgeland
Forsker og familieterapeut ved Abup, SSHF.

kl 09:15 «Det blir bare verre hvis jeg melder fra»

Anne Helgeland er seniorforsker og familieterapeut ved avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. Forskningsinteresser er i landskapet av samfunnets syn på barn og beskyttelse av barns rettigheter, og inkluderer tema som mobbing i barnehagen, mobbing i skole, barns deltakelse i familieterapi og samspill voksnebarn.

kl 10:15 Kaffe og beinstrekk

Ungdomskilden Vlogg

Holme / Helland

Prosjektledere Ungdomskilden

kl 10:30 «Vlogg-prosjektet» til Ungdomskilden

Hvordan ser mobbing ut fra elevens perspektiv? Dette er utfordringen vi har gitt skuspillergruppen «Ungdomskilden» i et prosjekt som startet i januar 2018. Sammen med personell fra snakkommobbing.no, samt unge og voksne med egen erfaring har Ungdomskilden laget mauns til to pilotepisoder om dagens mobbing. En gutt og en jente har hovedrollen i sin egen videodagbok. I denne før-premieren får du se utdrag fra episodene og høre om prosessen som ligger bak prosjektet.

 

Frode Restad

Frode Restad
Stipendiat, HiNN.

kl 10:45 «Elevmedvirkning i skolemiljøarbeid»

Frode Restad er for tiden doktorgradsstipendiat på HiNN, ved avdeling for pedagogikk og sosialfag. I sitt arbeid fokuserer han på elevmedvirkning i skolemiljøarbeid. Han er også leder for Partnerskap mot mobbing, og har bakgrunn som seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratets avdeling for barnehage og skolemiljø.

kl 11:30 Tapasbuffet

 

 

kl 12:15 Oppvarming til siste halvdel

Ravi styrer showet, og får oss i gang etter en lang og god lunsj.

Selma Lyng

Selma Lyng
Seniorforsker Arbeidsforkningsinstituttet.

kl. 12:30 «Skolemiljøarbeid: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker»

Selma Therese Lyng er sosiolog og arbeider som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hun holder også foredrag om elevroller, elevkulturer, identitet, kjønn, læring og motivasjon blant ungdomsskoleelever for lærere og andre som arbeider med ungdom.

kl 13:30 Kaffe og beinstrekk

Ingrid-Lund

Ingrid Lund
Professor, UiA

kl. 1345 «I dialog mot mobbing; Utfordringer og muligheter»

Ingrid Lund leder  paneldialog:

Hun er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder på Pedagogisk Utviklingssenter (PULS). Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse.

I panelet:

Kjersti Botnan-Larsen

Kjersti Botnan Larsen er en av dem som vet mest om hvilket ansvar skoleeiere og skoler har for å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing. Kjersti var sekretariatsleder i Djupedalutvalget og er tidligere jurist i Utdanningsdirektoratet. I dag er hun seniorrådgiver hos Barneombudet med barnehage, skole og skolemiljø som spesialfelt.

Steffen Hodne

Steffen Hodne jobber til daglig som koordinator i Røde Kors prosjektet «Gatemegling». Han har et stort engasjement for ungdom som strever. Han opplevde selv alvorlig mobbing på skolen, og har mange viktige erfaringer å dele.

Preben Skogen

Preben Skogen har vært rektor på Grim ungdomsskole siden 2016, og vil bidra med sine erfaringer og aktuelle utfordringer fra en rektors ståsted. Grim skole er en ren ungdomsskole med godt og vel 450 elever fra 5 ulike bydeler.

Hans Fredrik Grøvan, Kristelig Folkeparti, Vest-Agder

Hans Fredrik Grøvan
Stortingspolitiker, KrF

kl 14:45 Avsluttende refleksjoner: «Muligheter, utfordringer og veien videre»

Hans Fredrik Grøvan er utdannet cand.polit med hovedfag i pedagogikk og bred erfaring fra arbeidet i skolen som både grunnskolelærer, rektor og amanuensis. Han er medlem av Utdannings- og forsknigskomiteen på Stortinget, og har vært en sentral pådriver for opprettelsen av chatte-tjenesten Snakkommobbing.no. Som tilhører gjennom dagen får han i oppgave å oppsummere ut fra stikkordene: «Muligheter, utfordringer og veien videre».

kl 15:00 Slutt

"Det blir bare verre..."

Elevundersøkelsen 2017 viser at nesten halvparten som opplever mobbing på skolen sier at voksne ikke vet om det. Konferansen er for deg som har direkte eller delegert ansvar i prosesser der elever melder fra om mobbing på skolen. Vårt hovedmål med dagen er å bidra at barn og unge som opplever mobbing i fremtiden ikke tenker; «det blir bare verre hvis jeg melder fra».

Bred, faglig allianse

Blå Kors Snakkommobbing.no er en nasjonal chat for barn og unge i skolealder. Budskapene i konferansen tar utgangspunkt i forskningsfunn fra chatte-tjenesten. Våre samarbeidspartnere i dette forskningsarbeidet; ABUP og Universitetet i Ager, er også med i fagutvalget til konferansen.

Konferansen har elevperspektivet i sentrum.

Praktisk og inspirerende

Ledende foredragsholderne innen fagfeltet vil ha fokus på praktisk, personlig og engasjerende kunnskapsformidling, som vil foregå i hyggelige omgivelser, med god bevertning. Konferansen vil ledes av Ivar «Ravi» Johansen. På tross av svært alvorlige tema vil du garantert få mange gode opplevelser og ny inspirasjon!

Sikre deg plass i dag!