Snakk om mobbing konferansen 2018

Velkommen til en nasjonal skolelederkonferanse i Kristiansand med vekt på praktisk, personlig og engasjerende kunnskapsformidling, hvor elevperspektivet står i sentrum, og hvor du kan nyte god mat i unike omgivelser. 

Målgruppe og målsetting

Målgruppen for konferansen er deg som har direkte eller delegert ansvar i prosesser der barn og unge melder fra om mobbing på skolen. Ferske tall fra elevundersøkelsen (2017) viser at nesten halvparten av elever som opplever mobbing ikke melder fra. På Blå Kors' nasjonale chat, snakkommobbing.no, kan elever chatte helt anonymt med en voksen fagpersoner. Vi setter i år fokus på et sentralt funn i forskningsarbeidet som er tilknyttet chatten, og en viktig grunn til at så mange velger å holde mobbeopplevelser for seg selv:

"Det blir bare verre hvis jeg melder fra om mobbingen til voksne"

Vårt hovedmål er at du går fra konferansen motivert for å gjøre din skole og arbeidsplass til et sted som møter barn og unge på deres egne premisser – og som vil sørge for at de som sier fra i fremtiden ikke tenker «det blir bare verre hvis jeg melder fra». Konferansen skal være gjennomsyret av elevstemmen, og sette fokus på det elever gjennom tusenvis av samtaler på chatten forteller at de trenger aller mest.

 

Beliggenhet og overnattingsmuligheter

Konferansen holdes i Kilden Teater- og Konserthus, som ligger like ved Fiskebrygga i Kristiansand sentrum. Det er i gangavstand fra alle hotellene i sentrum, samt tog og bussterminal. Det er normalt daglige flyavganger  fra storbyene i Sør-Norge, som gjør det fullt mulig å reise tur/retur samme dag.

For de av dere som ankommer dagen før eller velger å bli i Kristiansand en dag eller to lenger, kan vi anbefale Scandic Bystranda eller Radisson Caledonien Kristiansand. Sistnevnte hotell ligger nærmest kilden, og skal etter planen være ferdig renovert i god tid før konferansen. 

Hjertelig velkommen!