Spennende tur for BKU Ålesund

BKU Ålesund inntok «Kongens by» i september i integreringens tegn.

BKU Ålesund fikk innvilget såkalte integreringsmidler i år. Dette er midler som forvaltes gjennom kommunene, og Ålesund kommune sørget for at seks ungdommer og to voksne fikk dra på en tur til København i september.

Det var daglig leder Catherine, som reiste sammen med tidgiver og styreleder Ingvild Liadal. Med seg hadde de seks gutter i alderen 13-16 år, hvorav fire har minoritetsbakgrunn og to er etnisk norske. Ungdommene ble valgt ut etter aktiv deltagelse i lokallaget over tid, og målet med turen var integrering ved at alle fikk felles opplevelser. Turen var helt gratis for, noe som er et viktig prinsipp for BKU. Guttene hadde kun med seg lommepenger til eget bruk. Lokallaget betalte det som gjensto av utgifter utover tildelte midler.

I København besøkte vi et landsomfattende tilbud for ungdom som heter «GAME Streetmekka». Her fikk vi omvisning i lokalet, og Catherine og Ingvild fikk informasjon om tilbudet. Ungdommene fikk prøve ut de ulike aktivitetene som GAME satser på. De har fire satsningsområder: gatefotball, basket, parkour og street-dance. Vi var alle mektig imponert over at det fantes et så flott og innholdsrikt tilbud for barn og unge i København, og alle fikk et sterkt ønske om et tilsvarende tilbud i Norge.

Når en er i København kommer en ikke utenom et besøk på Tivoli, så en dag gikk med til besøk der. Det var moro for hele gjengen, og guttene kunne nok tenke seg enda flere dager der.

Catherine Bradley Hessen

Comments are closed.