Spillavhengighet kan også føre til mange andre problemer, både for den som lider av det, men også for pårørende. Blå Kors tilbyr behandlingstilbud til spillavhengige på flere steder rundt om i landet.

Foreldre, lærere, helsesøstre, rådgivere, ungdom 16-21 år: SE HER!

Du kan også ringe Hjelpelinjen 800 800 40 for å få mer informasjon om behandlingstilbud m.m. Du kan være anonym, og ringer du fra fasttelefon er samtalen gratis. Fra mobiltelefon er det vanlig takst. Hjelpelinjen er betjent mellom kl 0900 og 2100. Det er også mulig å ringe Spillavhengighet Norge, tlf 477 00 200.

Her kan du laste ned årsmeldingen for 2018 fra Blå Kors Divisjon Behandling.

Oslo

Blå Kors Poliklinikk Oslo
Adr: Storgt 38, 0182 Oslo
Tlf: 22 99 49 00
E-post: poliklinikk.oslo@blakors.no
Direktør: Brith Sjøvold
Fagsjef: Inge Brorson
Klinikksjef: Ailin Strømsholm

Trøndelag

Blå Kors Behandlingssenter Lade
Adr: Lade Allé 86, 7041 Trondheim
Tlf: 73 84 85 00
E-post: post@ladebs.no
Direktør: Jan Elverum
Fagsjef: Frode Kavli

 

Rogaland

Blå Kors Haugaland A-senter
Adr: Haralds gate 16, 5528 Haugesund
Tlf: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-senter@bk-vest.no
Direktør: Kari B. Gunnarshaug
Klinikksjef: Geir H. Iversen

Telemark

Blå Kors Borgestadklinikken avd Skien
Besøksadr: Kongens gt 33, Skien
Postadr: Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien
Tlf: 35 90 47 00
E-post: info@borgestadklinikken.no
Direktør: Bjørn Gunnar Vådal
Fagsjef: Tove Mathisen
Administrasjonssjef: Siri Karine Svenkerud