Spillavhengighet kan også føre til mange andre problemer, både for den som lider av det, men også for pårørende. Blå Kors tilbyr behandlingstilbud til spillavhengige på flere steder rundt om i landet.

Les mer og test deg selv på spillkontroll.no

Foreldre, lærere, helsesøstre, rådgivere, ungdom 16-21 år se her!


Du kan også ringe Hjelpelinjen for spilleavhengige 800 800 40 for å få mer informasjon om behandlingstilbud m.m. Du kan være anonym, og ringer du fra fasttelefon er samtalen gratis. Fra mobiltelefon er det vanlig takst. Hjelpelinjen er betjent mellom kl 0900 og 2100. Det er også mulig å ringe Spillavhengighet Norge, tlf 477 00 200.

NB! Blå Kors Borgestadklinikken avdeling Bragernes i Drammen ble nedlagt 1. juni 2018.

Oslo

Blå Kors Poliklinikk Oslo
Adr: Storgt 38, 0182 Oslo
Tlf: 22 99 49 00
E-post: poliklinikk.oslo@blakors.no
Direktør: Brith Sjøvold
Fagsjef: Inge Brorson
Klinikksjef: Ailin Strømsholm

Trøndelag

Blå Kors Behandlingssenter Lade
Adr: Lade Allé 86, 7041 Trondheim
Tlf: 73 84 85 00
E-post: post@ladebs.no
Direktør: Kristin Wall
Fagsjef: Frode Kavli

 

Rogaland

Blå Kors Haugaland A-senter
Adr: Haralds gate 16, 5528 Haugesund
Tlf: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-senter@bk-vest.no
Direktør: Kari B. Gunnarshaug
Klinikksjef: Geir H. Iversen

Telemark

Blå Kors Borgestadklinikken avd Skien
Besøksadr: Kongens gt 33, Skien
Postadr: Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien
Tlf: 35 90 47 00
E-post: info@borgestadklinikken.no
Konstituert direktør: Olaf Bergflødt
Administrasjonssjef: Siri Karine Svenkerud
Konstituert seksjonsleder (Poliklinikk og Behandlingsenhet): Vegard Moen