Steg for Steg i fem byer

Elise Theodorsen og Roar Doksæter er henholdsvis prosjektleder og prosjektmedarbeider i Blå Kors Steg for Steg Bergen. (Foto: Irene R. Mjelde/Megafon)

Blå Kors Steg for Steg er ikke til å stoppe. Arbeidsmetoden og gode inkluderende miljø finnes i dag i Oslo, Bergen, Arendal, Kristiansand og Drammen. Ved hjelp av stor innsats fra mange tidgivere får deltakerne del i en god livsstrategi til hjelp på veien mot et helt vanlig «A4-liv».

 

Det handler om å tilbringe tid rundt meningsfulle aktiviteter sammen med folk som lever det «vanlige» livet allerede. Steg for Steg tar samtidig ansvar for å være bindeleddet inn mot hjelpeapparatet og samfunnet for øvrig. Målet er å skape nye relasjoner, nye mønstre og en ny hverdag.

Blå Kors Steg for Steg Bergen fikk sin start 1. mars med Elise Theodorsen som prosjektleder. Hun har siden fått prosjektmedarbeider Roar Doksæter ved sin side sammen med en god bukett tidgivere.

 

– VI ER NOK DET ENESTE TILBUDET av denne typen i Bergen, forteller Elise til Blå Kors-magasinet Rusfri. – Vi gleder oss veldig over all entusiasmen vi blir møtt med fra både private og offentlige instanser i byen.

Drammens-medarbeiderne i Steg for Steg, Emma Moberg (til v) og Hilde Brastad, på besøk i Oslo. Hovedstaden har selvfølgelig også et Steg for Steg-arbeid. Det var her det hele startet. (Foto: Steinar Glimsdal)

Steg for Steg i Bergen har nylig ferdigkurset sju tidgivere, og sju nye står for tur før sommerferien. Elise forteller at tidgiverne er for det meste rekruttert gjennom frivillig.no.
– Vi er i ferd med å legge et godt grunnlag for samarbeid med ideelle organisasjoner, brukerorganisasjoner, ideelle og kommunale hjelpeapparat, sier prosjektlederen.

 

BLÅ KORS STEG FOR STEG BERGEN har vært presentert i gatemagasinet Megafon, og nylig deltok de i en politisk debatt med temaet «Hvordan hjelpe flere til å bli Rusfri?». Debatten kom i stand etter initiativ fra Bergen KrF. Partileder Knut Arild Hareide deltok på vegne av KrF, mens faglig leder Anders Leinebø deltok på vegne av Steg for Steg. Ellers deltok representanter fra NAV og Evangeliesenteret i debatten som foregikk på Litteraturhuset i Bergen.

 

ØSTPÅ, NÆRMERE BESTEMT I DRAMMEN, har Steg for Steg fått ny prosjektleder: Emma Moberg. Prosjektmedarbeider her er Hilde Brastad. Lederne i Arendal og Kristiansand er henholdsvis Lene Merete Gunnarson og Inger Sørensen.

Blå Kors Steg for Steg mottar bevilgninger fra Justisdepartementet som et ledd i omleggingen av narkotikapolitikken i Norge. Nå skal vekten legges enda tydeligere på behandling og rehabilitering og mindre på straff og bøter. Blå Kors og Steg for Steg tar utfordringene.

Les mer om Blå Kors Steg for Steg her

 

Comments are closed.