Stor jubileumsgave til to «Kickoff»-leire

Frank Ellefsen og Torild Hundal fra Odd Fellow Ordenen i Vest-Agder overrekker gavesjekken på 200.000 kroner til Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand. (Foto: Ivar Eidsaa)

«Odd Fellow Ordenen» er en organisasjon som er opptatt av å gi hjelp til dem som trenger det. De støtter blant mye annet barne- og ungdomsarbeid. Odd Fellow Ordenen er en gammel organisasjon i Norge. Her om dagen feiret Odd Fellow Ordenen i Vest-Agder hele 200 år!

 

AV IVAR EIDSAA

 

Under jubileumsfesten kunne øverste leder for Ordenen i Vest-Agder overrekke en stor jubileumsgave på 200.000 kroner til Blå Kors Ung Kristiansand.
– Vi ble tidlig i planleggingen enige om at vi ville gi en jubileumsgave, en gave som noen trenger, en gave som kan utgjøre det lille ekstra i vårt distrikt. I den forbindelse ble samtlige losjer invitert til å komme med forslag til hvem gaven skulle gå til. Mange forslag kom, og vi sto etter hvert tilbake med tre verdige kandidater som losjene deretter stemte over. Det var et overveldende flertall som stemte for at gaven skulle gå til Blå Kors Ung, forteller Frank Ellefsen, øverste leder for Odd Fellow Ordenen i Vest Agder.

 

– DET ER MED STOR GLEDE at vi på vegne av Odd Fellow Ordenen i Vest Agder kan overrekke gaven på 200.000 kroner, sa Frank Ellefsen i det han overrakte gavesjekken til Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand.
– Det er ikke farlig å være med på en jubileumsfest når man kan gå hjem med en sjekk som dette, sa Arvid, til latter fra rundt 200 feststemte Odd Fellows som hadde satt hverandre jubileumsstevne på Festningen i Kristiansand.

 

– DET ER MED STOR TAKKNEMLIGHET at vi mottar denne gaven. Jeg skulle ønske dere kunne se gjengen som er med i Blå Kors Ung, og hva tilbudet betyr for dem, sa Arvid Solheim. – Det at Odd Fellow har valgt å gi en gave til Blå Kors Ung, er rett og slett fantastisk moro. Timingen er så god. Vi er nettopp blitt partner med ABUP, Avdeling for barn og unges psykiske helse, ved Sørlandet Sykehus. Sammen med dem skal vi arrangere leirene som heter «Kickoff» som vi legger til Knaben Leirskole i Kvinesdal, fortalte Arvid.

 

– VI ER SÅ HELDIGE at stat, fylke og kommune dekker lønninger, husleie og strøm, så når vi får en gave som dette, går gaven uavkortet til aktivitet. Pengene vi i dag har fått, vil vi følgelig bruke til å gjennomføre to slike leire i løpet av året, sa Arvid, igjen til varm applaus fra de mange fremmøtte.
– Jeg er stolt over det arbeidet Odd Fellow Ordenen har lagt ned, jeg vet litt om arbeidet. Og spesielt gledelig er det jo at det ikke er første gangen at Odd Fellow har bidradd med en stor gaver til det arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver, sa Arvid Solheim til slutt.

Comments are closed.