Stortinget ønsker flere avrusingsplasser

 

Torsdag 31. mai gikk regjeringen og KrF inn for en avtale om det reviderte nasjonalbudsjettet, hvor det settes av penger til å kjøpe ti avrusingsplasser. Det kan være godt nytt for Blå Kors Borgestadklinikken, som har måttet legge ned flere avdelinger. 

 

Tidligere i mai vedtok et annet flertall bestående av SV, Sp, Ap og KrF at det skal kjøpes inn flere plasser for avrusing. Regjeringspartiene kritiserte fra talerstolen at det manglet finansiering. Med den nye budsjettavtalen er dette altså på plass.

– Det vil ta tid å lyse ut anbud, som vi i Blå Kors selvsagt skal delta i. Stortinget vedtok samtidig at de ønsket at vi skal kunne drive videre vår avrusingsavdeling fram til et nytt anbud er klart. Det skal vi selvsagt gjøre, om det ikke er juridiske hindringer for å forlenge vår avtale, som går ut 1. juli,  sier Janka Holstad, direktør i Blå Kors Divisjon Behandling.

I en pressemelding fra KrF trekkes denne saken fram en av seierne for KrF.

– Jeg er veldig glad at KrF får inn en ekstrabevilgning på 20 mill. kr for å styrke avrusingskapasiteten i Helse Sør-Øst. Dette sikrer at Blå Kors Borgestadklinikken i Skien kan opprettholde dagens drift. En nedleggelse av dette uvurderlige fagmiljøet hadde svekket både kvalitet og kapasitet på avrusingstilbudet, og gravide rusmiddelmisbrukere hadde mistet et svært viktig tilbud, sier finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad i en pressemelding.

Janka Holstad forteller at man er svært takknemlig for at politikerne vil satse på en sårbar gruppe pasienter.

– Disse vedtakene er en seier for brukerrepresentanter, ansatte og Blå Kors som har jobbet for å få tilbake de delene av Blå Kors Borgestadklinikken sine behandlingstilbud som ikke ble videreført i de nye anbudene. Det er flott og en seier for oss og ideell sektor som får delta i et nytt anbud om 10 avrusingsplasser. Vi er forsiktige optimister, og skal gjøre det vi kan for at Blå Kors Borgestadklinikken fortsatt skal ha et avrusingstilbud i Skien og Telemark.

Comments are closed.