Testamentarisk gave

Et testament sikrer at dine eiendeler og midler fordeles slik du ønsker, og det er derfor mange gode grunner til å skrive et testament. Å gi en gave til Blå Kors kan være en av dem. Din gave kan utgjøre en stor forskjell for et menneske etter at du er borte. Gaven gjør det mulig å fortsette vårt arbeid for barn, unge og voksne som sliter med avhengighet – enten som pårørende eller direkte.

Hvem kan arve?

Hvis du har livsarvinger, dvs barn eller etterkommere av egne barn, har de rett på 2/3 av arven, begrenset oppad til kr. 1.000.000 pr barn eller 200.000 kr per barnebarn. Dette kalles pliktdelsarv.

 • Formue ut over dette kan du disponere gjennom ditt testamente.
 • Har du ikke livsarvinger, kan du disponere over hele formuen gjennom et testamente.
 • Om du ønsker å tilgodese et bestemt formål kan dette angis i testamentet.

Hvordan sette opp et testamente?

 • Testamentet bør dateres. Hvis det finnes flere testamenter med motstridende innhold, gjelder det nyeste testamentet. Hvis det ikke er motstridende innhold, gjelder alle testamentene.
 • Testators fødselsnummer bør være med for tingretten bruker dette ved oppbevaring av testamentet.
 • Vitner må bekrefte at det er et testamente og at dette er skrevet av testators ved egen fri vilje.
 • To testamentvitner må undertegne testamentet i tillegg til testator.
 • Vitnene må være over 18 år, myndige, ikke være tilgodesett i testamentet og ikke ha noe tjenesteforhold til Blå Kors/personer som er ansatt i organisasjonen.
 • Vitnene må undertegne med testators tilstedeværelse.
 • Testamentet kan bli kjent ugyldig dersom det ikke fyller de juridiske formkravene.

Oppbevaring av testamente

 • For å være sikker på at testamentet blir åpnet når du er borte anbefaler vi å sende inn testamentet til oppbevaring hos nærmeste tingrett. Alle dødsfall blir meldt dit, og da vil tingretten varsle alle som er tilgodesett i testamentet dersom de er identifisert med navn og fullt fødselsnummer.
 • Tingretten tar et lite engangsgebyr for å oppbevare testamentet.

Trenger du hjelp?

 • Det er strenge krav til hvordan testamenter må utformes. Ta kontakt med en advokat om du er usikker, eller direkte med Blå Kors. Dersom du sitter i uskiftet bo etter avdød ektefelle, bør du uansett kontakte advokat.
 • Vi legger stor vekt på å gjøre opp boet på en respektfull måte, i tråd med dine ønsker slik de er nedfelt i testamentet.
 • Vi sørger alltid for at alle utgifter blir betalt og at gravminnet er sikret med gravstein, blomster og stell av graven for hele gravens festetid, hvis ikke du i testamentet selv har bestemt noe annet.

Overføring av arven til Blå Kors

Til de som gjør opp dødsboet:
Overføringen må merkes med avdødes navn og settes inn på vårt kontonummer 3201.52.74165