Tips og råd til lokal handling

Steg 1: Kartlegg behovene lokalt

 • 1. Hvem trenger oss i lokalmiljøet nå?

  Hvem er særlig utsatte? Eldre, barn og unge, mennesker med dårlig økonomi, lite nettverk eller kjennskap til norsk språk og kultur, psykiske og fysiske utfordringer og lignende.

 • 2. Hva finnes av eksisterende tilbud i vårt område?

  Vil vi støtte opp under andre tilbud eller starte noe nytt? Hvilke målgrupper nås allerede? Hvilke kanaler blir brukt? Hvor er “hullene”?

 • 3. Hvem kan vi samarbeide med?

  Hvem har vi allerede kontakt med? Hvilke nye muligheter ser vi? Tenk samarbeid på tvers av frivillig, offentlig og privat sektor.

 • 4. Hvem kan bidra?

  Hvilke ansatte har ledig arbeidskapasitet? Hvilke frivillige kan vi bruke? Hvem har kompetansen vi trenger?

 • 5. Hva er vårt fortrinn?

  Hvilken kompetanse har vi som ikke mange andre har? Hvordan kan vi spille på våre styrker og egenart?

Steg 2: Hva kan vi gjøre via nett?

 • Hvem har digital kompetanse?
  Har vi ansatte og frivillige med relevant kompetanse på digitale verktøy?
 • Hvilke eksisterende tilbud kan gjennomføres på nett?
  Kan skolehjelp, eldretreff, ungdomsgruppe, samtaletilbud eller andre tilbud gjennomføres via telefon eller nett?
 • Skal vi opprette nye tilbud?
  Isåfall, hvilke digitale kanaler treffer best (sosiale medier, dataspill)? Her kan vi også involvere målgruppen direkte til å forme innholdet.
Blå Kors Chatsenter for barn fra 9-19 år er åpent 12 timer i døgnet

Steg 3: Forslag til aktiviteter

 • Organiser ringerunde eller nettbasert «besøksvenn»
 • Skap møteplasser på nett, for eksempel gjennom grupper på sosiale medier
 • Start innsamlingsaksjon til støtte for nye eller eksisterende tiltak

For eldre, risikogrupper og personer i karantene:

 • Kjøp inn mat og medisiner
 • Hjelp med praktiske gjøremål som å tømme søppel eller hente post
 • Tilby transporthjelp eller å gå en tur

Liten jente på gyngehest smiler mot en voksen som sitter på gulvet

For familier med barn og unge:

For personer i utsatte livssituasjoner:

 • Hjelp til å finne og forstå regelverk og råd fra myndigheter
 • Gi råd om økonomiske støtteordninger og hjelp til å finne frem i byråkratiet
 • Hjelp til å komme i kontakt med hjelpeapparatet

Huskeliste for frivillig arbeid

 • Følg statlige og lokale anbefalinger og regelverk. Her finner du oppdatert informasjon og fakta fra Folkehelseinstituttet.
 • Frivillige skal ikke bryte smittebarriere ved karantere eller hjemmeisolering.
 • Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd.
 • Alle personer har selvstendig ansvar for å vurdere hvorvidt de bør delta på aktiviteten.
 • Husk å ta hensyn til personvernregler.

Råd til praktisk gjennomføring

Det er lurt å bruke verktøy man allerede er fortrolig med for å rekruttere frivillige og organisere arbeidet. Mange steder er det også opprettet lokale Facebook-grupper for å koordinere innsatsen, som man kan benytte seg av.

I tillegg finnes det mange gratis apper og plattformer som kan brukes for å holde kontakt og koordinere, som for eksempel Truegroups, Spond og Mailchimp.

Alternativt kan man sette opp enkle oversikter i Excel for koordinering. Dette anbefales ikke til langvarig frivillighetsoppdrag, men kan være en enkel metode for å komme igang med lokal handling. Husk personvernregler vedrørende oppbevaring av personopplysninger.

Relevante ressurser

Vi kan tipse barn, unge og voksne om tilbudene som finnes på nett, telefon og chat, eksempelvis Alarmtelefonen

Blå Kors har også disse digitale tjenestene: 

 • Blå Kors Chat-senter – gratis, lavterskel chat for barn fra 9-19 år. Nå med utvidet åpningstid.
 • Blå Kors Kompasset – terapitilbud for unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp i hjem med rus. Nå med terapi på Skype.
 • Blå Kors barnas stasjon – tilbyr nå telefonsamtaler for familier med barn i alderen 0-12 år, samt gravide, som befinner seg i sårbare livssituasjoner.