– Tweens trenger trygge voksne som er nysgjerrige på barns digitale hverdag

Gutt ser ned på iphone

«Eventyrlandet» heter filmen Blå Kors i år har fått laget sammen med Barnevakten og Snakkommobbing.no. Det er gitt innspill underveis fra Blå Kors Poliklinikk Oslo og KoRus Sør/Blå Kors Borgestadklinikken.

– Gjennom samarbeid med fagfolk i Blå Kors sikrer vi at kunnskapen fra behandlingssiden blir tatt med i vårt forebyggende og holdningsskapende arbeid, sier rådgiver Ingeborg Ørjasæter i forebyggingsavdelingen i Blå Kors Norge.
Hun er i tillegg svært glad for samarbeidet med Barnevakten som har vært både lærerikt og nyttig, understreker hun.

 

Tidsbruk
Det er mye krangling rundt tidsbruk foran skjerm i de norske hjem. Det viser Barn og medier-undersøkelsen fra 2016.

– Gjennom Blå Kors sin Snakkommobbing.no får vi høre mange historier om barn som opplever vonde hendelser, både enkelttilfeller, men også systematisk over tid. Denne virkelighetsbeskrivelsen har vi fått bekreftet i samtaler og møter med organisasjonsledere og de som jobber med tweens. I tillegg blir det nevnt at det mangler målrettet materiell om tematikken. Ved å utvikle film og samtaleopplegg vil vi hjelpe til med dette, forteller Ingeborg.

 

Motstandsdyktighet
Hun forteller at hensikten med å utvikle en film og et samtaleopplegg for en såpass ung aldersgruppe er å begynne tidlig med å skape motstandsdyktighet mot ytre press, mobbing, problematisk spilling og på den måten forebygge avhengighet.
– Samtaleopplegget er laget for å skape refleksjon rundt digitale gleder og utfordringer hos barn som eksempelvis nettopp har fått sin første smarttelefon. Bakgrunn for prosjektet er at vi i kjølvannet av prosjektet «Velg selv» ser at digitale utfordringer må belyses på en bedre måte enn før, sier Ingeborg Ørjasæter.

 

Her kan du se filmen “Eventyrlandet”

 

Medier dominerer
Barn og unge har selvfølgelig også andre interesser enn dataspill, men i dag er det i stor grad ulike typer medier som dominerer hverdagen. Barn og unge spiller først og fremst for underholdningens del, og det har stor verdi i seg selv. På samme måte som voksne trenger å koble av etter en hektisk hverdag, behøver også barn tid med interessene sine.
– Vi vet at ytre og gode rammer er sentrale for at barn også skal kjenne på indre trygghet. Barna ønsker å bli møtt av varme og tydelige voksne som setter grenser og som engasjerer seg i deres hverdag.  For å ta gode valg og for å sette gode grenser må vi ha grunnleggende kunnskap, vi håper at filmen skaper interesse for å reflektere sammen med barna. Slike refleksjoner gir kunnskap og hjelp til spørsmål og dialog, understreker Ingeborg Ørjasæter.

 

Foreldredialog
– Hvorfor bør man holde aldersanbefalinger på dataspill?
– Det kan være kort vei fra et forbud som gjelder hjemme til et besøk hos venner med andre regler for spill og skjermtid. Dette er ikke like lett å kontrollere som forelder/foresatt. Det hele får preg av kaos. Derfor er det viktig at vi foreldre er åpne for dialog med hverandre. Et godt råd kan være å begynne tidlig, det er lettere å være forebyggende enn å snu en trend der veldig mange allerede har begynt med sosiale medier og begynt å spille spill. Bruk arenaer som FAU, foreldremøter, fritidsaktiviteter og lignende, svarer Ingeborg.
Som tidligere nevnt så er hensikten med å utvikle en film og et samtaleopplegg for aldersgruppa 9-13 år å begynne tidlig med å skape motstandsdyktighet mot ytre press, mobbing, problematisk spilling og slik forebygge avhengighet. Vi vil ha barna med på laget og da må vi snakke med dem om hvordan de opplever sin hverdag, avslutter rådgiver Ingeborg Ørjasæter.

Her kan du laste ned samtaleoppleggene gratis.

Comments are closed.