Dette er BKU

Blå Kors Ung (BKU) er barne- og ungdomsorganisasjonen til Blå Kors. BKU gir åpne fritidstilbud til barn og unge opp til 26 år, med hovedvekt på aldergruppen 8- 18 år. Vi vet hvor viktig det er at unge i oppveksten har nærmiljø med trygge, rusfrie møteplasser. Vårt mål er at barn og unge gjennom våre lokale grupper, spennende aktiviteter og opplæring opplever økt mestring, bedret fysisk og psykisk helse, og blir bedre rustet til å stå imot drikkepress og annen rusbruk. For å fostre inkludering og felleskap er tilbudet åpent for alle i aldersgruppen. Arbeidet er i hovedsak basert på frivillighet. Link til nettside til Blå Kors Ung: www.bkung.no