Vant pris for godt rusfaglig arbeid

Klinikksjef Geir H. Iversen flankert av styreleder Kirsten Frigstad og daglig leder Jan Gunnar Skoftedalen i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. (Foto: Torhild Kielland/Fagrådet)

Klinikksjef og psykolog Geir Henrik Iversen (69) er årets vinner av «Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid». Iversen er klinikksjef ved Blå Kors Haugaland A-senter i Haugesund, der han har arbeidet i hele 29 år. Prisen ble overrakt under Fagrådet/Rusfeltets hovedorganisasjon sin fagkonferanse i Trondheim denne uka.

 

I SIN BEGRUNNELSE skriver juryen:
«Prisvinneren har over tid utmerket seg med godt rusfaglig arbeid. Han kjennetegnes blant annet ved sitt sterke pasientfokus. Iversen er opptatt av å bryte ned stigma, at pasienter med rusproblemer skal ha det beste når det gjelder behandlingstilbud og behandlingsrammer. Han er opptatt av likeverd mellom pasient og behandler og at Haugaland A-senter skal være et godt sted å komme til.

Prisvinneren initierer bredt samarbeid med andre, gjerne på tvers av nivåer. Han er opptatt av at tid er en vesentlig faktor i alt endringsarbeid. Iversen er psykolog og har to spesialiteter: klinisk voksen og organisasjonspsykologi. Han har vært imponerende 29 år på samme arbeidsplass, og er fortsatt like engasjert, nytenkende og oppdatert.
Han har skapt et imponerende fleksibelt system med brukerstyrte senger, behandlingstilbud bygget opp i sekvenser, sømløse overganger og et tilbud om at samme behandler kan følge pasienten gjennom hele hans eller hennes recovery-prosess.

Iversen og Haugaland A-senter har valgt en konstruktiv tilnærming til Kunnskapssenterets nasjonale spørreundersøkelser som måler pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Iversen bruker undersøkelsene systematisk og supplerer med egne undersøkelser hver tredje måned. På denne måten gir svarene større mening og gir retning for endringer og utvikling av nye tiltak.»

STYRELEDER KIRSTEN FRIGSTAD og daglig leder Jan Gunnar Skoftedalen i Fagrådet delte ut prisen under festmiddagen på Rusfeltets fagkonferanse i går. I tillegg til hyllest fra forsamlingen fikk prisvinneren et flott litografi av kunstneren Nico Widerberg.

Tidligere på dagen hørte konferansedeltakerne prisvinneren Geir Iversen på scenen med et foredrag om systematisk kvalitetsarbeid.

HVERT ÅR DELER FAGRÅDET UT PRIS til en eller flere personer som over tid har gjort seg bemerket for godt rusfaglig arbeid. Prisen henger høyt. Styret i Fagrådet mottar hvert år mange forslag til verdige vinnere.
Den første prisen ble delt ut i 1996, prisvinner den gang var Frid Hansen fra Blå Kors Borgestadklinikken.
I 2017 ble det delt ut to priser, fjorårets prisvinnere er nå begge pensjonister og fikk prisen for sitt omfattende arbeid på rusfeltet, Lilleba Fauske fra Oslo kommune og Erling Pedersen fra Bergensklinikkene.

Les mer om Blå Kors Haugaland A-senter og Geir Iversens arbeid her.

Comments are closed.