Velkommen til Blå Kors, Kjetil!

Kjetil Haga (til v) er ny direktør i Blå Kors for Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet. Fredag 1. mars overleverte forgjenger Magnar Lie stafettpinnen – og kontoret. (Foto: Steinar Glimsdal)

Kjetil Haga (52) er på plass som ny divisjonsdirektør for Barn, Omsorg og Frivillighet (BOF). Haga var fram til 1. mars domprost i Tunsberg bispedømme, en stilling han gikk inn i for vel to år siden. Før dette var han økonomi– og oppfølgingssjef ved Sykehuset Østfold.

 

Ved siden av sin teologiutdannelse har Haga en mastergrad i organisasjon og ledelse.

– Jeg jobbet med omstillinger, personal og økonomi i Sykehuset Østfold i noen veldig spennende år der det ble planlagt, bygget og tatt i bruk et helt nytt sykehus, forteller Kjetil Haga i siste nummer av Rusfri.
– Hva var det ved stillingen som divisjonsdirektør i Blå Kors Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet som lokket deg?

– BLÅ KORS ER EN VELDIG SPENNENDE ORGANISASJON med et svært viktig formål og mange dyktige medarbeidere. Jeg har i mange år vært engasjert i arbeid blant mennesker som strever med livene sine og som er berørt av ulike former for avhengighet. Etter at jeg valgte å gå inn i rekrutteringsprosessen til denne stillingen ble jeg bare mer og mer motivert. Stillingen rommer et bredt spekter av arbeidsområder som jeg opplever som dypt meningsfulle.

– Har du hatt noen tidligere berøringer med Blå Kors?
– Jeg ble godt kjent med Blå Kors gjennom mange års arbeid i kirke og organisasjonsliv i Østfold. Der hadde Blå Kors den gang både en stor behandlingsinstitusjon og gatenære tiltak som jeg fikk stor respekt for. For øvrig har jeg en bror som har jobbet i Blå Kors tidligere. Gjennom han fikk jeg også mange gode glimt inn i Blå Kors sitt viktige arbeid.

– HVA SLAGS BILDE HAR FOLK FLEST av Blå Kors der ute? Mange sier vi er litt anonyme?
– Jeg tror det er riktig at Blå Kors har en litt mindre plass i folks bevissthet enn sammenlignbare aktører som har klart å profilere seg tydeligere. Å være mest mulig synlig og kjent er jo ikke nødvendigvis et mål i seg selv, men jeg tror det vil kunne tjene både organisasjonen og arbeidet å jobbe med videreutvikling av profilering og kommunikasjon i det offentlige rom. Det vil jeg selv søke å bidra til, sammen med alle de andre gode medarbeiderne både regionalt og lokalt, sier Blå Kors’ nye divisjonsdirektør.

KJETIL HAGA GLEDER SEG til å bli kjent med medarbeidere som han tidligere bare så vidt har hilst på:
– Jeg kommer til å legge opp en reiserunde helt i starten slik at jeg kan bli kjent med det lokale arbeidet og medarbeiderne rundt omkring i landet, forteller han.

BOF-sjef siden 2014, Magnar Lie, nådde i fjor høst pensjonsalderen. Han blir en tid framover rådgiver ved hovedkontoret. Lie har vært ansatt i Blå Kors i en rekke forskjellige funksjoner helt siden september 1973.

Comments are closed.