VÅR VISJON:

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening.

 

VÅRE VERDIER:

Medmenneskelighet
Verdighet​
Egenkraft​
Kvalitet

 

VÅR VERDIPLATTFORM

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon. Oppgaven vår er å utøve nestekjærlighet og medmenneskelighet i praksis slik vi har gjort gjennom vår hundreårige historie i Norge. Blå Kors bygger på et kristent menneskesyn som legger vekt på menneskets ukrenkelige verdi.

Vi arbeider med og for mennesker som strever med å mestre hverdagen. Blå Kors har et spesielt fokus på de som på grunn av egen eller andres rus- eller spillavhengighet er i en vanskelig livssituasjon. Vi arbeider også med forebygging på individ- og samfunnsnivå.

Blå Kors mener at det enkelte menneske selv har kraft til å håndtere utfordringer og ta ansvar for eget liv. Blå Kors støtter mennesker i deres prosesser for bedre livsmestring.

Blå Kors vil være en brobygger mellom mennesker og aktuelle hjelpeinstanser, mellom ulike fag og profesjoner og mellom frivillige og ansatte. Vi engasjerer oss for at den enkelte skal få rett hjelp til rett tid.

Arbeidet i Blå Kors skal holde høy kvalitet. Vi forholder oss til hele mennesket, vår søken etter mening og sammenheng i livet, våre fysiske, psykiske og sosiale behov.​​

 

ET PERSONLIG VALG

I Blå Kors-vedtektenes paragraf 3 understrekes avhold som et personlig valg og en solidaritetshandling med rusavhengige. Derfor oppfordres medlemmer og støttespillere på frivillig grunnlag til å underskrive følgende avholdsløfte: «Jeg forplikter meg til ikke å bruke alkohol eller andre rusmidler». Les mer her.

 

Les mer om organisasjonen Blå Kors her.