Vi minnes de døde på Verdens overdosedag

I dag er Verdens overdosedag. – For å kunne redde flere, må vi minnes dem som ikke lengre er blant oss, sier Vidar Hårvik, daglig leder i brukerorganisasjonen MARBORG. Hårvik får helhjertet støtte av Blå Kors’ generalsekretær Jan Elverum.

 

Verdens overdosedag markeres på over 30 steder i Norge både for å minnes de døde, men også for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.

 

HVERT ÅR DØR RUNDT 260 PERSONER AV OVERDOSE I NORGE. I 2016 ble det registrert 282 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge. Dette var en liten nedgang fra året før. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte.

I 2016 hadde 17 kommuner fire eller flere overdosedødsfall. Totalt var det overdosedødsfall blant innbyggerne i 67 kommuner. Flest dødsfall har skjedd i Oslo kommune, med 53 døde i 2016 (i tillegg kommer fem tilreisende som døde i Oslo). I Bergen døde 32 personer samme år (i tillegg kommer fire tilreisende).

 

OVERDOSEDØDSFALL ER EN EPIDEMI SOM RAMMER HELE VERDEN. Årlig dør mer enn 200.000 mennesker globalt. Tallet er stigende. Særlig økte dødsfall etter inntak av fentanyler som er svært sterke opioider. Over 8000 dør av overdose i Europa hvert år.

– Overdoseepidemien er et alvorlig folkehelseproblem. Det er viktig å jobbe for å forebygge overdoser, og vi må også huske på de mange pårørende som står tilbake i sorg etter hvert enkelt overdosedødsfall, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Linda Granlund.

– I Blå Kors kommer vi jevnlig i berøring med sorgen og fortvilelsen som følger i kjølvannet av en overdose, sier generalsekretær Jan Elverum. – Vi støtter helhjertet opp om alle tiltak som kan øke bevisstheten rundt denne sosial-epidemien. Det er et verdig og godt tiltak å ta en dag for å minnes dem vi har mistet i året som gikk, sier han.

 

GJENNOM NASJONAL OVERDOSESTRATEGI 2014–2017 har det vært jobbet med lokale handlingsplaner. Fra og med 2018 deltar 29 kommuner i læringsnettverket for å utvikle tiltak som styrker det overdoseforebyggende arbeidet. Ved å bruke nalokson nesespray, motgift ved opioidoverdose, kan de som er til stede ved en overdose, redde liv, før ambulanse kommer. Naloksonprosjektet, som har gått fra å være et pilotprosjekt i Oslo og Bergen, er nå utvidet til 30 kommuner. I tillegg er nesespray tilgjengelig på blåresept.

Les mer om forebygging av overdose her.

Comments are closed.