– Vi trenger en forebyggingskommisjon

Styreleder Trine Stensen i Blå Kors kom med en klar oppfordring til statsminister Erna Solberg. (Foto: Anders Blixhavn/Blå Kors
Styreleder Trine Stensen i Blå Kors kom med en klar oppfordring til statsminister Erna Solberg. (Foto: Anders Blixhavn/Blå Kors

Styreleder Trine Stensen i Blå Kors kom med en klar oppfordring til statsminister Erna Solberg om å få på plass en forebyggingskommisjon. (Foto: Anders Blixhavn/Blå Kors)

Onsdag og torsdag var 300 ansatte og tidgivere i Blå Kors samlet til nettverkskonferanse i Blå Kors.  Styreleder Trine Stensen i Blå Kors kom med en klar oppfordring til statsminister Erna Solberg. Blå Kors ønsker å få på plass en forebyggingskommisjon.

— Alkohol er Norges største samfunnsproblem, og det må vi ta på alvor. Det er om lag 150.000 mennesker som har et alkoholproblem, og 90.000 barn vokser opp i et hjem der minst en forelder har et problem. Vi trenger en forebyggingskommisjon som kan si noe om hvordan vi skal redusere alkoholbruken, og også problemene og skadene, sa Trine Stensen.

Hun pekte på at en stor del av helsebudsjettet er relatert til alkoholbruk. 15 til 20 prosent av alle sykehusinnleggelser i somatiske avdelinger er rusrelatert.
— Selv om mange gleder seg over en tabloid overskrift om at et glass vin om dagen er sunt, er det neppe mangel på vin eller øl som skaper helseproblemer.

 

Tett gapene

Stensen poengterte at en viktig del av forebyggingskommisjonens arbeid vil være å se på hvordan man bedrer oppfølgingen og rehabiliteringen for de som har vært i behandling.

— Vi må tette gapene mellom de ulike forløpene i behandlingen. Blå Kors har trua på en lovfestet rett til nødvendig oppfølgning etter utskrivning fra behandlingsinstitusjoner, sa Stensen.

Hun ønsket regjeringens satsing på bolig, aktivitet og arbeid velkommen.
— Det er i den sårbare tiden etter utskriving fra behandling, eller løslatelse fra fengsel at mange tar overdose. Her må alle gode krefter mobiliseres. I Blå Kors tror vi at i tillegg til kommunale tjenester, så hjelper det med frivillige, eller tidgivere som vi kaller dem, som er med og hjelper til i perioden etter behandling, fortalte Stensen.

 

Statsministeren fikk skryt
Styrelederen i Blå Kors benyttet samtidig anledningen til å skryte av statsminister Erna Solberg.

— Ditt engasjement for mennesker med rusproblemer er ikke vanskelig å oppdage, sa Trine Stensen. Hun berømmet statsministeren for at regjeringen har sørget for flere behandlingsplasser. Stensen takket også for satsingen på tilbud som Blå Kors Barnas Stasjon og Blå Kors Kompasset.

— Dette er tilbud som retter seg mot noen av de barn og unge som har det vanskeligst i samfunnet vårt. I 2013 fryktet vi nedleggelse av Blå Kors Kompasset. I 2018 er situasjonen annerledes – da håper vi å ha doblet antall byer vi driver i er doblet. Det er vi veldig takknemlige for, det betyr så mye for de som bruker disse tjenestene, sa Stensen.

Les mer: Regjeringen vil satse oppfølgning etter behandling

 

 

Comments are closed.