Tilrettelagt opplæring

Vi er opptatt av trivsel, trygghet, tilhørighet og tett oppfølging. Vi tilbyr små klasser, ingen lekser, og gratis frokost og lunsj.