Ofte stilte spørsmål

 • Skoleskyss

  Her kommer det mer informasjon etter hvert.

 • Sosialrådgiver

  Det vil være rådgivere knyttet til hver avdeling, og de vil være lett tilgjengelige for elever og lærer.

  Rådgivernes oppgaver:

  • støtte kontaktlærerne
  • være en samtalepartner for elevene
  • inntak av nye elever
  • bidra med dokumentasjon, blant annet IOP’er (individuelle opplæringsplaner)
  • avdelingens bindeledd til eksterne samarbeidspartnere (som PPT og andre)
  • yrkes- og utdanningsveiledning
 • Eksamen
 • Vitnemål
  • Vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått videregående opplæringsløp, som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Med yrkeskompetanse mener vi både bestått yrkeskompetanse i skole og bestått fagopplæring.
  • Skolen vil gi karakterutskrift og vitnemål fra fag som er bestått. Fagbrev utdeles i eget hjemfylke etter bestått læretid og fagprøve. De som tar påbygg studiespesialisering får vitnemål fra skolen.
  • Samme vitnemål kan både gi studiekompetanse og yrkeskompetanse og/eller bestått fagopplæring.
  • Under omtalen av yrkesfaglige utdanningsprogram punkt 9.2 beskriver vi unntak fra kravet om bestått i inntil to fellesfag.
  • Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i fag, standpunktkarakterer i orden og i adferd og fravær. Fag kan også være godkjent etter realkompetansevurdering og i bestemte tilfeller kan det være gitt fritak for opplæring/vurdering.

   Opplæringsloven § 3-1 ellevte ledd. Forskrift til opplæringsloven §§ 3-39, 3-41, 3-42, 3-44, 3-45 og 4-13.

 • Skolehelsetjenesten
 • Lånekassen