Om skolen

Skolen er godkjent etter Privatskoleloven (§ 2.1 a og § 2.1 f) og har planlagt oppstart i 2023. Det er egne inntakskriterier. Når skolen er ferdig utbygd, vil det være plass til 108 elever.

Fra august 2023 vil skolen ha tilbud på Vg1-nivå i programfagene «Salg, service og reiseliv», «Helse- og oppvekst» og «Bygg og anleggsteknikk».

Hvorfor gå hos oss?

Skolen vil ha særlig fokus på elever med lese-, skrive- og språkvansker.

Målgruppen vår er i utgangspunktet elever som vi tenker vil klare å gjennomføre til et fagbrev, men som vil ha behov for særskilt tilrettelegging.

De fleste elevene er å finne i en eller flere av følgende kategorier:

 • Elever som mangler motivasjon og tro på egne evner
 • Elever med dårlig erfaring fra tidligere skolegang og manglende opplevelser av mestring
 • Elever med stort fravær og kunnskapshull fra tidligere skolegang
 • Elever med skolevegring
 • Elever som har lite struktur og manglende støtte hjemmefra
 • Elever med sammensatte lærevansker
 • Elever med psykiske vansker
 • Elever med nedsatt funksjonsevne
 • Elever med sosiale og emosjonelle vansker

Den pedagogiske plattformen på skolen er preget av et helhetlig elevsyn hvor verdier som respekt, anerkjennelse, inkludering og omsorg står sentralt.

Som elev hos oss får du blant annet:

 • Små klasser med inntil 12 elever
 • God faglig oppfølging
 • Undervisning tilpasset ditt nivå og dine forutsetninger
 • Tett oppfølging av sosialrådgiver
 • Ikke lekser
 • Gratis frokost og lunsj hver dag
 • Vurdering 4 ganger i året (en gang per modul)
 • Stort fokus på læringsmiljø og sosialpedagogisk arbeid

Miriam Håland

Rektor
+47 994 19 813

Skolen er lokalisert sentralt på Strømdal i bydel Gulset, Skien, i tidligere Strømdal barneskole.