Arrangementer

I oppstartsfasen vil rektor delta på ulike utdanningsmesser og rådgiversamlinger.

Når skolen har startet opp, vil skolen ha ulike arrangementer som publiseres her og i kalenderen.