Yrkesgrupper i skolen

Det som gir denne skolen et særpreg er at det er stor voksentetthet og bruk av andre yrkesgrupper ved siden av lærerne. Her vil du finne helsevernpleiere i form av vernepleiere, sosionomer, barnevernpedagoger og sykepleiere.

Under har vi samlet noen beskrivelser som viser hva skolen planlegger å ansette og noen av oppgavene de vil ha. Skolen vil dessuten ha en betjent resepsjon hvor en merkantilt ansatt/servicemedarbeider har sitt virke.

 • Vernepleiere
 • Sosionomer
 • Barnevernpedagoger
 • Sykepleiere

  Det er krav til at det er tilknyttet helsesykepleier til skolen. Det er vertskommunen som sørger for at elevene får tilbud om helsesykepleier.

  En sykepleier kan også utføre en rekke helsevernpleier-oppgaver i skolen og blir en utfyllende del av sosialrødgiverteamet.

 • Pedagoger/lærere

  Dette er alle som driver med undervisning både i programfag og fellesfag.

  Det er også en spesialpedagogisk koordinator som tar seg av og koordinerer spesialpedagogisk rådgivning

   

 • Fagarbeidere og assistenter
  • Oppmuntre elever til å klare praktiske og teoretiske oppgaver
  • Vise elever oppmerksomhet og være kontaktperson
  • Bli kjent med elevenes hjemmemiljø
  • Samarbeide med kollegene og foreldrene til elevene
  • Være voksenkontakt
 • Merkantilt ansatt

  Ved siden av å betjene resepsjonen for elever og besøkende, vil den ansatte få oppgaver i å betjene skolens ulike administrative program.

 • Renhold og vaktmestertjenester

  Dette er innleide tjenester, men likevel personer som har sitt daglige virke i skolens åpningstid. Denne gruppen har også taushetsplikt.