Regjeringen vil liberalisere alkoholsalget

Jan Elverum, Blå Kors

Generalsekretær Jan Elverum reagerer på liberalisering av alkoholsalget i den nye regjeringserklæringen. Foto: Blå Kors

I dag ble Høyre, FrP og Venstre enige om en ny regjeringserklæring.  De tre partiene har blant annet blitt enige om å utvide alkoholsalget i butikkene og Vinmonopolet til klokka 21, både på hverdager og lørdager. Det får generalsekretær Jan Elverum i Blå Kors til å reagere.

— Alkohol er det største samfunnsproblemet i Norge. Det er svært skuffende at den nye regjeringserklæringen forsøker å liberalisere alkoholsalget, slik at problemene øker. Forskning viser at økt tilgang øker forbruket og problemene. Jeg frykter at økt salgstid på kvelden vil føre til mere fyll og vold, sier Elverum.

I regjeringserklæringen skriver partiene at de vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk.

— Det er et paradoks at de foreslår denne liberaliseringen, for økte salgstider på Vinmonopolet og i butikkene er ikke en kunnskapsbasert politikk. Dessverre har de ingen konkrete forslag om hvordan man skal redusere problemene. Et godt forslag ville vært å begrense tax-freesalget. Det hadde vært god politikk, både for folkehelsen og klima, mener Elverum.

Vil styrke rusbehandling og ettervern

Partiene har løftet fram rusfeltet som ett av sine satsingsområder innen helse, slik den forrige Solberg-regjeringen gjorde. I erklæringen slås det fast at man ikke vil legalisere bruk og besittelse av narkotika, men dette er ikke til hinder for mer vekt på skadereduksjon. De varsler nå at det skal settes ned et offentlig utvalg som skal forberede en reform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra
justissektoren til helsetjenesten. Samtidig sier de at det skal åpnes for forsøk med heroinutdeling innenfor LAR, et forslag helseminister Bent Høie advarte mot for et år siden.

— Vi merker oss at det også er gode nyheter i denne erklæringen. De lover å styrke lavterskeltilbud for barn av rusavhengige, samt at det skal etableres flere behandlingsplasser og avrusingsplasser. Og ikke minst er det gledelig at de går inn for å forsterke samarbeidet med de frivillige aktørene, sier Elverum.

I regjeringserklæringen kommer det også fram at man skal etablere flere team rundt brukerne, der både spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester deltar. Ettervernet skal også styrkes.

— Dette er tiltak som Blå Kors har kjempet for, og som er viktig for mange rusavhengige som er i behandling. Her har vi store forventninger til at dette arbeidet trappes opp raskt, sier Elverum.

 

 

 

Comments are closed.