BaseCamp Løkka

BaseCamp Løkka er et gratis fritidstilbud for ungdommer i aldersgruppen 13 til 16 år i Helgesens gate 64, Grünerløkka bydel i Oslo. Prosjektet sin visjon er å skape en trygg, inkluderende, kreativ og tilgjengelig «base» for alle, der ungdommene kan komme og bare være seg selv.

Om tilbudet

• Åpent to ganger i uken (mandag/onsdag 14 – 17)
• Aktiviteter inn mot ferier og høytider
• 40 – 50 ungdom benytter tilbudet hver uke
• Ungdommene deltar aktivt i utformingen av arbeidet
• Jobber tett mot ungdomskolene på Grünerløkka
• 10 – 12 tidgivere (frivillige) jobber gratis inn i arbeidet