BaseCamp Løkka

BaseCamp Løkka er et gratis fritidstilbud for ungdommer i aldersgruppen 13 til 16 år i Grünerløkka bydel, Oslo. Prosjektet sin visjon er å skape en trygg, inkluderende, kreativ og tilgjengelig «base» for alle, der ungdommene kan komme og bare være seg selv. I bydel Grünerløkka finnes det svært få tilbud for ungdom i aldersgruppen.

Om tilbudet

• Åpent to ganger i uken i eget lokale på Grünerløkka (mandag/onsdag 14 – 17)
• Aktiviteter inn mot ferier og høytider
• 40 – 50 ungdom benytter tilbudet hver uke
• Ungdommene deltar aktivt i utformingen av arbeidet
• Jobber tett mot ungdomskolene på Grünerløkka
• 10 – 12 tidgivere (frivillige) jobber gratis inn i arbeidet