Fjernbasert behandling

Vi tilbyr gratis fjernbasert behandling til spilleavhengige.
Behandlingen består av skriftlige arbeidsopppgaver på nett og ukentlige telefonsamtaler, og det er ikke noe oppmøtested.
Tilbudet er til deg med pengespill eller dataspillproblemer og det er 18-års aldersgrense for å delta.
Du tar selv kontakt og trenger ikke henvisning fra lege.

Fjernbasert behandling har for tiden stor pågang og det må derfor påberegnes noe ventetid før behandlingen kan starte.

header

Introduksjon til fjernbasert spillebehandling

Fjernbehandling er et tilbud til den som er spillavhengig. Når du er registrert blir du oppringt av et mobilnummer hos oss innen 4 virkedager.
Ved ferieavvikling, og i forbindelse med helligdager kan det ta mer tid. Vi avvikler ferie i uke 28-31, og det vil i denne perioden ikke bli ringt ut for å avtale første samtale. I mellomtiden anbefaler vi å ringe Hjelpelinjen på tlf 800 800 40.

Pårørende som vil ha hjelp kan besøke hjelpelinjen.no/parorende eller ringe hjelpelinjen på telefon 800 800 40.

Om spilleavhengighet 

Spilleavhengighet dominerer livet til den som rammes og får ofte konsekvenser for både familie, arbeid og sosiale aktiviteter. Spilleproblemer kan føre til at oppsparte midler forsvinner og kontoer tømmes. Regninger står ubetalte og gjeld etableres. Både den spilleavhengige og pårørende kan kjenne på fortvilelse, usikkerhet, skyld og skam. 

Les mer om spilleavhengighet.


Før

Behandler tar kontakt med deg per telefon innen 4 virkedager etter at du har registrert deg. I samtalen avtales tidspunkt for første behandlingssamtale. 

På grunn av stor pågang er det noe ventetid før oppstart av behandlingen. Ta kontakt med Hjelpelinjen på telefon 800 80 040 eller via hjelpelinjen.no ved behov. 

Det er viktig at du er motivert for å gjøre en innsats. Behandlingen legger til rette for mye egeninnsats. 


Under

Behandlingen starter ved at du og behandler snakker sammen på telefon.
I samtalen får du informasjon om skriftlige oppgaver du skal gjennomføre til neste gang. 

En skriftlig oppgave du kan få er å skrive ned egen motivasjon for endringsprosessen eller skrive ned fordeler og ulemper ved spilling. 

Det er svært ulikt hvor lang tid deltakerne bruker på de skriftlige oppgavene. Din egen refleksjon er viktigere enn det skriftlige du leverer inn. 

Dere avtaler som oftest fra uke til uke tidspunkt for neste samtale. 

Temaer i behandlingen er:

  • ditt forhold til spill/spilling
  • å forstå hvorfor du spiller
  • hvilken funksjon spillingen har for deg
  • hvordan spillingen påvirker hverdagslivet ditt
  • sosiale og økonomiske konsekvenser
  • din motivasjon for å gjøre endringer i forhold til spillingen din

Behandlingsperioden varer inntil 12 uker.


Etter

Du får tilbud om oppfølgingssamtaler etter behandlingens slutt. Vi kan gi råd og anbefalinger om videre hjelp ut fra dine behov. Det finnes også selvhjelpsgrupper som du kan benytte deg av.