Pårørende

Støtte som pårørende til spilleavhengige

Det kan oppleves tungt å være pårørende til en spilleavhengig som står deg nær. Det er viktig at du husker å ta vare på deg selv også.

Tips til å få støtte som pårørende

 • Søk profesjonell hjelp og delta i støttegrupper for pårørende.

 • Lær mer om spilleavhengighet.

 • Ta vare på din egen helse og velvære.

 • Kommuniser åpent med den som er avhengig.

 • Etabler tydelige grenser og avtaler.

 • Delta i behandlingsprosessen om nødvendig.

 • Søk råd fra støtteorganisasjoner.

 • Bygg et støttenettverk med familie og venner.

Å være pårørende kan være utfordrende, men med støtte kan du bedre håndtere situasjonen.

Spillavhengighet Norge tilbyr gratis hjelp til pårørende.


Hvordan hjelpe en som er spilleavhengig?

Å hjelpe noen med spilleavhengighet kan være vanskelig, men det er viktig å gi støtte og veiledning.

Måter du kan hjelpe på

 • Vær empatisk: Vis forståelse og unngå å dømme.

 • Oppfordre til behandling: Anbefal at de oppsøker hjelp til avhengigheten.

 • Støtt behandling: Hjelp med å finne behandlingsalternativer og delta i terapi.

 • Vær en del av støttenettverket: Vær tilgjengelig og støtt personen gjennom hele prosessen..

 • Skap trygge omgivelser: Fjern tilgang til pengespill.

 • Hjelp med økonomisk rådgivning: Gi hjelp med gjeld og økonomi.

 • Identifiser triggere sammen: Finn ut hva som utløser spilling og utvikle mestringsstrategier sammen.

 • Oppmuntre til sunne aktiviteter: Støtt deltakelse i sunne og oppmuntrende aktiviteter.

 • Etabler grenser: Hjelp med å sette klare regler for spill.

 • Vær tålmodig: Forstå at bedring tar tid.

Din støtte spiller en viktig rolle i bedringen til din nære relasjon.


Les mer om spilleavhengighet