Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen gjør rede for Blå Kors’ håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester.

Behandlingsansvarlig i Blå Kors Norge er generalsekretær. I tillegg behandler våre resepsjonsmedarbeidere alle adresseendringer og inn- og utmeldinger av givere og medlemmer på direkte oppfordring fra dem det gjelder, eller på godkjent oppfordring fra enhetsledere i Blå Kors. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@blakors.no.

 

Medlemmer

Blå Kors behandler alle opplysninger om våre medlemmer – navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, e-postadresse og evt tilknytning til lokalforening – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som medlem, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser og til å drive informasjon om Blå Kors. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8.

Vi oppdaterer jevnlig våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder. Blå Kors oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med evt unntak av lokalforeningen du tilhører. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen.

 

Database

Vi håndterer personopplysninger i databasen Tindra, som er levert av Profundo. Blå Kors følger prinsippene for innebygd personvern, og benytter Tindra som system for å utføre dette.

 

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den så raskt som mulig.

 

Påmelding til kurs og arrangement

Via vår nettside har du fra tid til annen mulighet til å melde deg på kurs og andre arrangement. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Opplysningene slettes etter endt kurs/arrangement.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

 

Kontaktinformasjon

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Det kan fra den registrerte kreves innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss, for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Kontakt oss på tlf 22 03 27 40 eller på post@blakors.no for å rette feil i navn og adresse, for å endre type eller antall henvendelser – eller for å be om å bli slettet.

Her kan du i tillegg lese om hvordan Blå Kors behandler personopplysninger for sine givere og tidgivere.