Personvernerklæring

 

Behandlingsansvarlige

Denne personvernerklæringen gjør rede for Blå Kors’ håndtering av personopplysninger som samles inn til Blå Kors Hovedkontor for å utøve våre tjenester.

Generalsekretær i Blå Kors Norge er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Det daglige ansvaret for personopplysninger for givere og tidgivere er delegert til Rådgiver Fundraising/Tidgiver i samarbeid med Fundraisingssjef og Avdelingsleder for Sosial Inkludering og Folkehelse. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til giver@blakors.no

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger for medlemmer er delegert til Administrasjonssjef. Resepsjonsmedarbeider gjør adresseendringer og inn- og utmeldinger av medlemmer på direkte oppfordring fra dem det gjelder, eller på godkjent oppfordring fra enhetsledere i Blå Kors. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@blakors.no.

 

Behandling av personopplysninger for medlemmer, givere og tidgivere

Medlemmer

Blå Kors behandler alle opplysninger om våre medlemmer – navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, e-postadresse og eventuell tilknytning til lokalforening – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som medlem, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser og til å drive informasjon om Blå Kors. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8.

Vi oppdaterer jevnlig våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder. Blå Kors oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med eventuelt unntak av lokalforeningen du tilhører. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen.

Givere

Blå Kors behandler alle opplysninger om våre givere – som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for Blå Kors. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8.

Vi oppdaterer jevnlig våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder. Blå Kors oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen.

Tidgivere

I Blå Kors kalles frivillige for «tidgivere». Frivillige kan melde sin interesse som tidgiver ved å fylle ut et skjema på tidgiver.no og Blå Kors sin app (se under). Vi spør om for- og etternavn, e-post, telefonnummer og adresse. Mailen går til Rådgiver Fundrasing | Tidgiver. Opplysningene brukes for å kunne opprette kontakt med virksomhetene/enhetene det er et ønske om å være frivillig i, og ellers til å ivareta relasjonen tidgiver har med Blå Kors. Opplysningene slettes når de er videresendt til ønsket virksomhet – som da overtar ansvaret for tidgiveren og dennes opplysninger. Vi registrerer også tidgivers grunndata elektronisk i databasen Tindra når den frivillige er godkjent som tidgiver. I de aktiviteter hvor politiattest er påkrevd innhentes denne i rekrutteringsprosessen av tidgiveransvarlig i den aktuelle virksomheten. Attesten oppbevares ikke av Blå Kors.

Kontaktopplysningene som oppgis benytter vi til å gi relevant informasjon om Blå Kors sine generelle aktiviteter, dersom det ikke er reservert mot dette. Opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen, eller når vi får beskjed om dette fra tidgiver.

Database og App

Vi håndterer personopplysninger i databasen Tindra, som er levert av Profundo. Blå Kors følger prinsippene for innebygd personvern, og benytter Tindra som system for å utføre dette.
Blå Kors sin app er synkronisert med databasen, og har en todelt funksjon: Den ene funksjonen gjelder et giverforhold med Blå Kors. Den kan giver selv administrere ved å laste ned appen. Her ser giver sin giverhistorikk, lagrede personopplysninger og avtaler med oss, og kan gi pengebidrag.

Appens andre funksjon gjelder et tidgiver-forhold med Blå Kors. I denne funksjonen har kun utvalgte administratorer i Blå Kors-enheter der et tidgiver-forhold er opprettet tilgang på personopplysningene. Dette gjelder de kontaktopplysningene som er samtykket til og gitt oss. Formålet er å kunne gi nødvendig informasjon og ivareta en dialog om aktiviteter med tidgiver i Blå Kors. Appen er synkronisert med databasen, og dine opplysninger lagres der. Ved fylle ut din kontaktinfo i appen, samtykker du til at Blå Kors kan kontakte deg gjennom appen for å kunne fullføre ditt ønske om å bli tidgiver.

Kontakt oss når som helst på giver@blakors.no om du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke som giver eller tidgiver, om du ønsker å endre noe i din kontaktform med oss eller bli anonymisert/slettet.

 

Behandling av personopplysninger på blakors.no

Påmelding til kurs og arrangement

Via vår nettside har du fra tid til annen mulighet til å melde deg på kurs og andre arrangement. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Opplysningene slettes etter endt kurs/arrangement.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

E-post

E-post via post@blakors.no mottas av hovedkontorets Administrasjonsavdeling. Husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du må derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar e-post, behandler vi den i henhold til innhold og sletter den etter at svar er sendt.

Kontaktinformasjon

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Det kan fra den registrerte kreves innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss, for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Kontakt oss på tlf 22 03 27 40 eller på post@blakors.no for å rette feil i navn og adresse, for å endre type eller antall henvendelser, for å trekke tilbake et samtykke – eller for å be om å bli anonymisret/slettet.