Personvernerklæring

Behandling av personvernopplysninger i Blå Kors.

Medlemmer

Blå Kors samler inn opplysninger om våre medlemmer – navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer,
e-postadresse og eventuell tilknytning til lokalforening.

Opplysningene brukes i henhold til vedtektene til å oppfylle avtalen med deg som medlem, oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser og til å informere om Blå Kors.

Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med eventuelt unntak av lokalforeningen du tilhører.

Givere

Blå Kors behandler alle opplysninger om våre givere – som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer (for skattefritak, frivillig) og bidrag som er gitt.

Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for Blå Kors.

Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8.  Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag.

Tidgivere

I Blå Kors kalles frivillige for Tidgivere. Frivillige kan melde sin interesse som Tidgiver på blakors.no. Blå Kors behandler alle opplysninger om våre Tidgivere – som navn, adresse, telefonnummer og e-post.

Opplysningene brukes for å opprette kontakt med virksomhetene/enhetene det er et ønske om å være frivillig hos, og ellers til å ivareta relasjonen Tidgiver har med Blå Kors. Opplysningene slettes når de er videresendt til ønsket virksomhet – som da overtar ansvaret.

I aktiviteter hvor politiattest er påkrevd innhentes dette. Attesten oppbevares ikke av Blå Kors.

Kontaktopplysningene som oppgis benytter vi til å gi relevant informasjon om Blå Kors sine generelle aktiviteter, dersom det ikke er reservert mot dette.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi oppdaterer jevnlig våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder. Blå Kors oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund.

Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Vi har databehandleravtaler med eventuelle tredjeparter som behandler våre registre.

Database

Vi håndterer personopplysninger i databasen Tindra, som er levert av Profundo. Blå Kors følger prinsippene for innebygd personvern, og benytter Tindra som system for å utføre dette.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Påmelding til kurs og arrangement

Via vår nettside har du fra tid til annen mulighet til å melde deg på kurs og andre arrangement. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Opplysningene slettes etter endt kurs/arrangement.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker cookies for å gi deg en god brukeropplevelse. Cookies er små tekstfiler som blir lagret av nettleseren på din digitale enhet (PC, mobil og så videre).

Cookies fra vår nettside kan ikke kobles til deg som individ, kan ikke spre skadelige programmer eller skade din digitale enhet på noen måte.

Statistikk

Cookies gir oss mulighet til å hente ut statistikk om hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøkene varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Vi bruker Google Analytics.

Hendelsesbasert måling

Blakors.no benytter hendelsesbasert måling, der vi måler hendelser som skjer på enkelte sider, som klikk, nedlastinger og skjemainnsendinger. Dette gjøres for å optimalisere tjenester, tilbud og kundeopplevelse. 

Anonymisering

Blakors.no benytter også anonymisering av IP-adresse gjennom funksjonen, anonymizeIP, som er i henhold til Datatilsynets regler for bruk av webstatistiske verktøy i Norge.

Facebook-piksel

Facebook er en viktig kanal både for å skaffe nye givere, tidgivere og medlemmer. Vi benytter derfor Facebook-pikselen som hjelper oss med å målrette annonser basert på hvilke handlinger som er gjort på blakors.no. Pikselen er også viktig for å måle effekten av det vi gjør, slik at vi kan bli mere relevante i våre annonser.
Her finner du Facebooks egen beskrivelse av pikselen.

Google Adwords

Vi benytter Google Adwords for å gi våre potensielle givere, medlemmer og Tidgivere relevant markedsføring. Cookies fra disse verktøyene blir også brukt til å måle effekten av våre digitale annonser. Det blir ikke registrert personlige opplysninger i disse cookiene og dataene er anonymisert. Her kan du lese mer på Googles egne sider.

Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av cookies. Fra menyen i din nettleser kan du kontrollere hvilke typer cookies som blir lagret på din PC.

Du kan også slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren din. De opprettes igjen neste gang du er inne på vårt, eller andres nettsted, med mindre du har endret innstillingene dine til ikke å tillate dette.  Les mer på nettvett.no

Sletting og innsyn

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler med grunnlag i ditt samtykke slettes hvis du trekker tilbake dette samtykket.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og hvordan disse benyttes. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig henvendelse til oss, for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Behandlingsansvarlig og personvernombud

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler i Blå Kors er generalsekretær Kjetil Haga.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger knyttet til givere og tidgivere(frivillige) kan gjøres til giver@blakors.no

Henvendelser om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger om medlemskap kan gjøres til post@blakors.no.

Kontaktinformasjonen til Blå Kors er:

  • Adresse: Storgata 38, Oslo
  • E-post: post@blakors.no
  • Telefon: 22 03 27 40
  • Org.nr.: 962 323 855

Blå Kors har utnevnt et eget personvernombud for å påse at behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.
Personvernombud kan kontaktes på personvern@blakors.no

Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Siden er sist oppdatert 29. juni 2020.