Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som tredde i kraft 1. juli 2022, forutsetter at bedriften selv reflekterer om sin påvirkning på menneskerettigheter og arbeidstakerforhold. Innføringen av loven innebærer at alle bedrifter som omfattes av denne må gjennomføre kontinuerlige aktsomhetsvurderinger og gi enhver innsyn i disse vurderingene.

Blå Kors sitt arbeid med Åpenhetsloven

  • desember 2022: Landsstyremøtet i Blå Kors vedtar styrende dokument for forvaltning av åpenhetsloven
  • mai 2022: Landsstyremøtet i Blå Kors styrebehandler og godkjenner:
    • redegjørelsen for 2022
    • retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis
  • vår 2023: Blå Kors melder seg inn i Etisk handel Norge som nå fungerer som vårt rådgivende organ i vårt arbeide med å hindre menneskerettighetsbrudd og fremme anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder.
  • høst 2023 – vår 2024: Arbeidet med aktsomhetsvurderinger fortsetter mot en mer omfattende redegjørelse for 2023 – som vil bli publisert innen 30. juni 2024.
    • planlegges kartlegging av et utvalg leverandører ihht. lovverket.

Redegjørelse for Åpenhetsloven 2022

Retningslinjer for bærekraftig forretningsvirksomhet

Blå Kors retningslinje for leverandører

Spørsmål om åpenhetsloven

Dersom du har spørsmål eller ønsker å vite hvordan Blå Kors jobber med forvaltning av åpenhetsloven, kan du be om innsyn. Det gjør du ved å kontakte oss her og vi forplikter oss til å respondere på henvendelsen senest innen tre uker.

Navn