Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som tredde i kraft 1. juli 2022, forutsetter at bedriften selv reflekterer om sin påvirkning på menneskerettigheter og arbeidstakerforhold. Innføringen av loven innebærer at alle bedrifter som omfattes av denne må gjennomføre kontinuerlige aktsomhetsvurderinger og gi enhver innsyn i disse vurderingene.

Blå Kors sitt arbeid med Åpenhetsloven

  • vår 2025: leverer første utkast til rapport på Etisk handel Norges «basisnivå»
  • høst 2024 – vår 2025: arbeidet med rapport og redegjørelse er pågående
  • høst 2023 – vår 2024: i redegjørelsen for året 2023 har vi spisset fokuset noe og brukt trinn 2 i OECDs modell for aktsomhetsvurderinger (kartlegging og vurdering av negativ påvirkning) til å foreta en undersøkelse av internt innkjøp opp mot DFØs liste over risikoprodukter
  • vår 2023: Blå Kors melder seg inn i Etisk handel Norge som nå fungerer som vårt rådgivende organ i vårt arbeide med å hindre menneskerettighetsbrudd og fremme anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder.
  • mai 2023: Landsstyremøtet i Blå Kors styrebehandler og godkjenner:
    • redegjørelsen for 2022
    • retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis
  • desember 2022: Landsstyremøtet i Blå Kors vedtar styrende dokument for forvaltning av åpenhetsloven

Redegjørelse for Åpenhetsloven 2023

Redegjørelse for Åpenhetsloven 2022

Retningslinjer for bærekraftig forretningsvirksomhet

Blå Kors retningslinje for leverandører

Spørsmål om åpenhetsloven

Dersom du har spørsmål eller ønsker å vite hvordan Blå Kors jobber med forvaltning av åpenhetsloven, kan du be om innsyn. Det gjør du ved å kontakte oss her og vi forplikter oss til å respondere på henvendelsen senest innen tre uker.

Navn