Utdanning

 • Veiledning i utdanningsvalg

  Karriereveiledere hos oss kan hjelpe deg finne frem i utdanningsjungelen. Det er en del av tilbudet i tiltaket Arbeidsforberedende trening. I Arbeidsforberedende trening er målet at du skal ut i enten jobb eller utdanning.

  Utdanning kan gi sikrere muligheter for jobb. Hvis det er din plan, og NAV er enig med deg, kan vi tilpasse tiltaksplanen til å hjelpe deg lage en studieplan. Videre kan vi finne en praksisplass eller en jobbsmak, innenfor utdanningsfeltet ditt, og forberede deg før du begynner å studere.

  Hvis du har vansker med bokstaver og tall, kan vår pedagog og spesialpedagog gi deg lese-, skrive- og talltrening. De kan også hjelpe deg tilrettelegge for bedre læring, og skaffe deg de nødvendige rettighetene du trenger for å fullføre et studie.

  Hvis du sliter med fysisk eller psykisk helse, kan også våre pedagoger hjelpe deg å skaffe deg den støtten eller de hjelpemidlene du trenger, for å gjennomføre en utdanning.

 • Utdanningsløp

  De vanligste utdanninger etter grunnskolen er akademisk utdanning eller yrkesfaglig utdanning.

  Akademiske utdanninger starter ofte med 3-årig videregående skole for å få generell studiekompetanse, og så videre til høgskoler eller universitet for å ta bachelor, mastergrad eller høyere akademiske titler.

  Yrkesfaglig utdanning er oftest 2 år med teoretisk utdanning på skole. Deretter følger 2 år som lærling i praksis hos en arbeidsgiver. Arbeidsgiveren skal da være en godkjent lærebedrift innenfor yrkesfaget du har valgt. I de to siste årene av læreperioden får du lønn som lærling. Du kan også bygge videre på utdanningen ved å ta fagskole.

 • Alternative utdanningsløp

  Det finnes en mengde utdanningsinstusjoner i Norge, både private og offentlige. Noen av studiene gir studiepoeng og grunnlag for stipend og studielån, andre ikke. Dette avhenger av studiet. Du skal normalt finne informasjon om det på nettsidene eller ved å kontakte studiestedet.

  Folkehøgskolene finnes over hele landet og er oftest ett eller to semester. Studiene gir ikke studiepoeng, men kan for mange være et pauseår fra jobb og skolepress til å studere noe man er interessert i. I løpet av studieåret kan du få erfaring som du kan bygge videre på til jobbmuligheter, eller som en forsmak til videre utdanning.

  Noen finner ut at de har lyst å undervise det er utdannet til. Dersom man ønsker å jobbe som lærer etter å ha tatt en høyere utdanning kan man ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og jobbe som faglærer.

 • Rettigheter til utdanning

  I Norge har alle en lovfestet rett til 10-årig grunnskole. Noen har 9-årig hvis det er lenge siden de tok grunnskole. Hvis du kommer fra et annet land der du ikke har hatt full grunnskole kan du ha rett til å få det gratis i Norge. Da tar du kontakt med Oslo Voksenopplæring.

  Ungdomsrett er en rett til 3-årig videregående opplæring fra du er 15 – 24 år, etter at du har fullført grunnskolen. Les mer om dette på vilbli.no. Hvis du har ungdomsrett, og ikke har fullført videregående skole eller kommet ut i jobb, er det Oppfølgingstjenesten som er ansvarlig for å veilede deg videre.

  Voksenrett til videregående opplæring har du hvis du har fylt 25 år og ikke fullført videregående opplæring. Du kan også ha voksenrett hvis du har en videregående skole fra et annet land som ikke godkjennes i Norge. Les mer om voksenretten på vilbli.no.

  Hvis du er over 23 år og har vært 5 år i arbeidslivet kan du ha rett til å ta generell studiekompetanse ved å bare ta de obligatoriske fagene. Les mer om 23/5 regelen på utdanning.no.

 • Norskopplæring

  I Blå Kors arbeid og inkludering har vi norskopplæring for jobbsøkere på A1 nivå og A2 nivå. Hos oss kan du også få hjelp til å melde deg opp og forberede deg til de offentlige norskprøvene.

  Vi starter med å finne ut hvor mye norsk du kan, og velger da et en riktig gruppe som passer best for deg. Vi gjør også tester for å se hvor mye du lærer og utvikler deg, fra starten til slutten av opplæringen.

  Det viktigste med norskopplæring hos oss er at det skal bli lettere for deg å skaffe jobb. Derfor kan vi også ha praktisk norskopplæring i en praksis på en arbeidsplass, i samarbeid med arbeidsgiver.

Kokkelærling