Organisasjon

Generalforsamlingen er Blå Kors sitt øverst organ og møtes annet hvert år. Her behandles blant annet budsjett og strategisk plan.

Blå Kors Norge ledes av landsstyret, som blant annet tilsetter generalsekretær.

Generalsekretær har det operative ansvaret for Blå Kors Norge.

Medlemmer av Blå Kors landsstyre for perioden 2022-2028:

Torbjørg Aalborg (landsstyreleder), Oslo
Knut Refsdal (nestleder), Moss
Reidar Andestad, Molde
Kjersti Egenberg, Stavanger
Gina Viviann Gjerme, Bergen
Egild Homme, Ålesund
Erling Ekroll, Oppegård

Varamedlemmer:
Elisabeth Ege Alder, Bærum
Jon Håkon Øen, Os
Jens A. Bjelland, Oslo