Organisasjon

Generalforsamlingen er Blå Kors sitt øverst organ og møtes annet hvert år. Her behandles blant annet budsjett og strategisk plan.

Blå Kors Norge ledes av landsstyret, som blant annet tilsetter generalsekretær.

Generalsekretær har det operative ansvaret for Blå Kors Norge.

Medlemmer av Blå Kors landsstyre for perioden 2018-2020 er:

Trine Stensen, styreleder
Trine Stensen har vært landsstyreleder i Blå Kors siden 2016. (Foto: Sten Magne Berglund)

Trine Stensen, Lillestrøm, styreleder

Svein Høiden, Fredrikstad, nestleder

Svein Iversen, Alta
Inger Lise Rokseth Leite, Stjørdal
Kenneth Hjortland, Bergen
Knut Refsdal, Moss
Ida Margrethe Skard, Oslo
Dagfinn Edvardsen, Jaren

Cathrine Solvang Sundal , Bergen (for BKU)

Vararepresentanter:
Camilla Brox, Fredrikstad
Kjersti Egenberg, Stavanger
Hanne Linaker, Bardu
Knut Rasmussen, Bergen
Heidi Westborg Steel, Oslo

Maria Jacobsen, Kristiansand (vara for BKU).