Organisasjon

Generalforsamlingen er Blå Kors sitt øverst organ og møtes annet hvert år. Her behandles blant annet budsjett og strategisk plan.

Blå Kors Norge ledes av landsstyret, som blant annet tilsetter generalsekretær.

Generalsekretær har det operative ansvaret for Blå Kors Norge.

Medlemmer av Blå Kors landsstyre for perioden 2022-2024:

Torbjørg Aalborg (landsstyreleder), Oslo
Knut Refsdal (nestleder), Moss
Reidar Andestad, Molde
Kjersti Egenberg, Stavanger
Gina Viviann Gjerme, Bergen
Egild Homme, Ålesund
Erling Ekroll, Oppegård
Christian Sohlberg
Tonje Haugjord Refsnes, Evje

Varamedlemmer:
Elisabeth Ege Alder, Bærum
Jon Håkon Øen, Os
Jens A. Bjelland, Oslo

Styremedlemmer av Blå Kors Ung for perioden 2022-2024:

Tonje Haugjord Refsnes (leder), Evje
Trygve Netland (korpssjef), Bryne
Bente Kristine Kvalheim, Kristiansand
Amy Tangen, Karmøy
Mika Schmidt, Fetsund

Varamedlemmer:
Eirik Storli, Sotra
Kai-Ove Hansen, Fetsund