Bli frivillig i Blå Kors

Kvinne leier hånd med liten jente på en gressplen. Illustrerer frivillighet i Blå Kors som frivillig tidgiver utføres frivillig arbeid.

Bli frivillig i Blå Kors

En tidgiver i Blå Kors er en frivillig.
Ved å gi tid, vil du også oppleve mening, glede og felleskap.
Vi trenger akkurat deg!

Du kan gjøre en forskjell


Vi hjelper mennesker med ulike behov, egenskaper og interesser. Bli med på laget som frivillig i dag!

Som frivillig tidgiver utgjør du en forskjell for andre mennesker. Bare ved å være den du er. Du bidrar med noe som er tilpasset dine interesser. Poenget er at det du kan, kan du dele med et annet menneske som vil ha nytte og glede av det.

Du blir også en del av et tidgiverfelleskap med opplæring og attest for alt frivillig arbeid du utfører, samt relevante kurs og aktiviteter innenfor feltet.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på tidgiver@blakors.no

Steder du kan være frivillig tidgiver


Her finner du oversikt over alle lokasjonene du kan gjøre frivillig arbeid i. Lenkene fører til påmeldingsskjema.

Bærekraft


Frivillighet har en viktig rolle i bærekraftige samfunn.

Frivillig sektor har stor betydning for bærekraftig utvikling i sosialt bærekraftige samfunn. Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som møter det mennesker trenger i dag, uten å ødelegge for behovene til fremtidige generasjoner.

Den viktigste ressursen i sosialt bærekraftige samfunn er menneskene. Sosial bærekraft handler om at alle mennesker i dag og i fremtiden skal ha like sjanser til et godt liv med god helse, og uten diskriminering.


Som frivillig tidgiver i Blå Kors bidrar du til å skape sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Støtt vårt arbeid


Du kan støtte Blå Kors på flere måter.