Om Blå Kors

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors er en ideell organisasjon som eier og driver 62 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, tilbud for barn og unge, videregående skoler, arbeidstrening, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer.

Dyktige medarbeidere

Frivillige tidgivere

Aktive medlemmer

Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 1600 engasjerte frivillige tidgivere og 1900 aktive medlemmer når vi langt ut. I 2023 benyttet drøye 34 000 personer våre tiltak og nærmere 180 000 personer ble nådd gjennom forebyggingsprogrammet.

Blå Kors er en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 15 medlemsorganisasjoner. Vi er også del av International Blue Cross som teller rundt 40 medlemsorganisasjoner.  Organisasjonen baserer sin virksomhet på diakonalt arbeid som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og kamp for rettferdighet.

Vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye områder.