Arbeidsforberedende trening (AFT)

header

Hva går det ut på?

Veilederne hjelper deg å kartlegge dine ressurser, interesser og mål, og se hvilke muligheter som finnes for deg.

Vi bistår deg med å styrke ditt nettverk til jobbmuligheter gjennom veiledning, utvikling av ny kompetanse, arbeidstrening og oppfølging.

Du og din veileder vurderer sammen med NAV om kompetanseheving eller utdanning er riktig, for å styrke jobbmulighetene og velge bedre tilpassede yrker.

Hvordan hjelper vi folk ut i jobb og utdanning?

Blå Kors Arbeid og inkludering, Oslo er en kunnskapsbedrift hvor de ansatte har høy kompetanse, både yrkesfaglig og utdanningsmessig. Veilederne har lang erfaring med tilrettelegging og inkludering i arbeidslivet.

AFT veiledere har variert bakgrunn og både sosialfaglig, yrkesfaglig, pedagogisk, og helsefaglig utdanning. I tillegg har vi veiledere med erfaring fra ledelse, rekruttering og markedsarbeid. Vi har en solid tverrfaglig plattform og sterk inkluderingskompetanse.

De ansatte er sertifiserte innen:

Karriereveiledere

Jobbsøkeren lager først en individuelt tilpasset plan for tiltaket sammen med sin karriereveileder, og NAV involveres i planen. Karriereveilederne følger sine jobbsøkere tett opp frem til målet om jobb eller utdanning.

Fagveiledere

Vi har spesialkompetanse innen fagopplæring i malerfaget, arbeid med mat, bilpleie og kontor- og administrasjonsfaget ved våre interne arbeidstreningsarenaer.

Fagveilederne gir opplæring og oppfølging under intern arbeidstrening, før jobbsøkerne skal ut i det ordinære arbeidsliv.

Hos oss kan alle jobbsøkere få bistand til å finne veien til arbeid og utdanning. Vi har et nært samarbeid med eksterne bedrifter og kan tilby arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring i henhold til jobbsøkerens egne ønsker og behov.