Metodikk og verktøy

Metodisk tilnærming

Alle karriereveiledere og fagveiledere gis opplæring i metodikk og verktøy som er relevant for å skape en den viktige relasjonen til våre jobbsøkere; og til arbeidsgiverne som kan være døråpnere til jobbmuligheter i det ordinære arbeidsliv.

Vi bruker følgende metodikk:

  • Motiverende intervju (MI)
  • Supported Employment (SE)

Motiverende intervju

Motiverende intervju er en samtaleteknikk som trener veiledere i å lytte aktivt og engasjert, og anerkjenne kandidaten der hun eller han er, samtidig som man jobber målrettet mot å finne muligheter.

Supported Employment

Supported Employment er en metodikk som bygger gode relasjonsprosesser med arbeidsgivere. I Supported Employment jobber vi strukturert med oppfølging og opptrening som kan føre til vellykket arbeidsinkludering.