Bærekraft

 • Bærekraftsløftet

  FN har definert 17 bærekraftsmål til en verdensomspennende dugnad for å skape gode samfunn og et bærekraftig miljø for alle skapninger på planeten. Blå Kors ønsker å bidra aktivt på alle områder der vi kan gjøre en positiv påvirkning.

  Blå Kors divisjon inkludering har hovedsatsning på sosial inkludering og samfunnsansvar, gjennom å bistå mennesker til jobb, utdanning og annen inkludering i samfunnet.

  I tillegg er vi, som debiosertifisert, opptatt av bærekraftig produksjon av varer og tjenester ved å dyrke økologiske grønnsaker i egen andelshage. Så fremt vi har kapasitet tar vi gjerne på oss ombruksprosjekter med oppussing eller redesign av møbler både for private og bedriftskunder.

  Vi kan sikkert gjøre enda mer for menneskene, samfunnet og planeten, og vil alltid strekke oss for å bli stadig bedre på å gjøre en forskjell.

 • Miljøfyrtårn

  Som arbeidsinkluderingsbedrift har vi vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2008. Denne sertifiseringen er gitt på bakgrunn av at vi har et bærekraftig perspektiv i alle tjenester.

  Her er noen eksempler:

  • Innenfor avfallshåndtering har vi kildesortering på alle avdelinger og egen intern miljøstasjon
  • I kantinen har vi fokus på å begrense matsvinn og mer optimal utnyttelse av råvarer i produksjonen
  • Både maleravdelingen og bilpleieavdelingen satser i størst mulig grad på miljøvennlige produkter
  • Innenfor kontorarbeid jobber vi stadig mer digitalt og mindre papirbasert

  Som Miljøfyrtårn må vi rapportere jevnlig på klima og miljøstatus:

  Les mer her: Klima- og miljørapportering (extend.no)

 • Equass

  NAV stiller krav til at alle arbeidsinkluderingsbedrifter som jobber med tiltak er sertifisert med Equass. Vi har vært sertifisert siden ordningen kom i 2009, og blir resertifisert annenhvert år.

  Equass er et europeisk kvalitetssikringssystem for sosialtjenester. Systemet skal sikre at vi gjennomfører våre tiltak i henhold til norske lover og regler, og at overskuddet vi får gjennom våre tjenester føres tilbake i å utvikle inkluderingstilbudet.

  Systemet sikrer også at vi har og følger etiske retningslinjer for hvordan vi møter og hjelper deltagerne vi er satt til å veilede. Et sentralt prinsipp er at vi møter mennesker med respekt, empati og autonomi står i høysete. Dette gjelder både tiltaksdeltagere og ansatte.

  Et annet prinsipp i Equass er at vi jobber med kontinuerlig forbedring. Vi henter derfor inn brukerundersøkelser både fra deltagere, ansatte, NAV og samarbeidsbedrifter, for å kartlegge og utføre forbedringer i leveransen av våre tjenester.