Bærekraft

 • FN's bærekraftsmål

  FN har definert 17 bærekraftsmål til en verdensomspennende dugnad for å skape gode samfunn og et bærekraftig miljø for alle skapninger på planeten. Blå Kors ønsker å bidra aktivt på alle områder der vi kan gjøre en positiv påvirkning.

  Vi har et pågående prosjekt sentralt i Blå Kors og lokalt i Blå Kors arbeid og inkludering for å definere hvilke mål vi kan bidra på som bedrift. Vi tror at arbeidsinkludering favner bredt over flere av bærekraftsmålene.

 • Miljøfyrtårn

  Som arbeidsinkluderingsbedrift har vi vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2008. Denne sertifiseringen er gitt på bakgrunn av at vi har et bærekraftig perspektiv i alle tjenester.

  Her er noen eksempler:

  • Innenfor avfallshåndtering har vi kildesortering på alle avdelinger og egen intern miljøstasjon
  • I kantinen har vi fokus på å begrense matsvinn og mer optimal utnyttelse av råvarer i produksjonen
  • Både maleravdelingen og bilpleieavdelingen satser i størst mulig grad på miljøvennlige produkter
  • Innenfor kontorarbeid jobber vi stadig mer digitalt og mindre papirbasert
 • Equass

  NAV stiller krav til at alle arbeidsinkluderingsbedrifter som jobber med tiltak er sertifisert med Equass. Vi har vært sertifisert siden ordningen kom i 2009, og blir resertifisert annenhvert år.

  Equass er et europeisk kvalitetssikringssystem for sosialtjenester. Systemet skal sikre at vi gjennomfører våre tiltak i henhold til norske lover og regler, og at overskuddet vi får gjennom våre tjenester føres tilbake i å utvikle inkluderingstilbudet.

  Systemet sikrer også at vi har og følger etiske retningslinjer for hvordan vi møter og hjelper deltagerne vi er satt til å veilede. Et sentralt prinsipp er at vi møter mennesker med respekt, empati og autonomi står i høysete. Dette gjelder både tiltaksdeltagere og ansatte.

  Et annet prinsipp i Equass er at vi jobber med kontinuerlig forbedring. Vi henter derfor inn brukerundersøkelser både fra deltagere, ansatte, NAV og samarbeidsbedrifter, for å kartlegge og utføre forbedringer i leveransen av våre tjenester.

FN’s presentasjon av bærekraftsmålene fra 2015