Arbeidsforberedende trening

I over 20 år har vi drevet med arbeidstrening for mennesker som ønsker å komme inn i eller tilbake til det ordinære arbeidslivet. Blå Kors Arbeid og Inkludering har to hovedformål: Hjelpe mennesker ut i arbeidslivet, og levere produkter til gode priser og høy kvalitet.

Vi ønsker at våre deltagere skal:

  • Se muligheter i stedet for begrensninger.
  • Få hjelp til å finne og dyrke frem talenter.
  • Prøve seg i arbeidslivet med tett oppfølging.
  • Få veiledning slik at de lettere kan få og beholde jobb.
En mann rører i en kjele og smiler

Arbeidsmarkedstiltak

I dag har vi Arbeidsforberedende Trening (AFT) som er et arbeidsmarkedstiltak, med NAV som hovedoppdragsgiver. Vi samarbeider med lokalt næringsliv om eksterne praksisplasser.

  • Vi tilbyr 12 plasser, der hver plass blir innvilget av NAV.
  • Har en varighet inntil 1 år med mulighet til forlengelse.
  • Du får en veileder som følger opp underveis, i tillegg til jevnlige samtaler med faglig leder, og din veileder fra NAV.
  • Arbeidsoppgaver blir i vår drift med gjenbruksbutikk eller Cafe og Catering eller, der du jobber side om side med faglærte kokker.
  • Vi er en godkjent opplæringsbedrift innen kokkefaget.

Vi har fokus på opplæring og mestring i oppgavene som utføres, og forbereder deg for en ordinær jobb eller utdannelse. Sammen blir vi enige om hvilke oppgaver som er mest ønskelig og hensiktsmessig.

Sertifisert

Kvalitetssikringssystemet «Equass Assurance» tilbyr et omfattende program som dekker alle europeiske krav til kvalitet i levering av velferdstjenester. Vi er derfor stolte av å være sertifisert etter dette kvalitetssikringssystemet.