Personvernerklæring Ferier

Denne personvernerklæringen gjør rede for Blå Kors’ håndtering av personopplysninger som samles inn til Blå Kors ferier for å utøve våre tjenester. Virksomhetsleder i Blå Kors ferier er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger vedrørende søkere, givere, deltakere, samarbeidspartnere og tidgivere. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til ferier@blakors.no.

Behandling av personopplysninger for søkere, givere og tidgivere 

Søkere 

Behandling av personopplysninger på blakors.no/ferier

Via vår nettside har du mulighet til å søke på ferier og dagsturer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere søknadsprosessen. Blå Kors behandler alle opplysninger om våre søkere – navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, målgruppe og eventuelle allergier – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å kunne ta en samlet vurdering av deltakere til våre ferier, og for å kunne tilpasse ferien for hvert enkelt behov. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8.

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det er nødvendig i forbindelse med reservasjon av ferietilbud/aktiviteter. Kun helt nødvendige opplysninger blir eventuelt delt med våre samarbeidspartnere. Søknaden du har sendt inn og ellers unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen, også hos feriestedet du har deltatt.

Givere 

Blå Kors ferier behandler alle opplysninger om våre givere – som navn, adresse, telefonnummer og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for Blå Kors ferier. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8.

Vi oppdaterer jevnlig våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder. Blå Kors oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen.

Tidgivere 

Frivillige kan melde sin interesse som Tidgiver på blakors.no. Personopplysninger som oppgis er navn, fødselsdato, kjønn, adresse, mobil og epost. I tillegg oppgis stedstilhørighet og eventuelt interessefelt. Opplysningene brukes for å opprette kontakt med virksomhetene/enhetene det er et ønske om å være frivillig hos, og ellers til å ivareta relasjonen Tidgiver har med Blå Kors. Om en frivillig ønsker å være tidgiver i Blå Kors ferier, sendes søknaden til virksomhetsansvarlig i Blå Kors Kristiansand. I aktiviteter hvor politiattest er nødvendig, innhentes dette av Tidgiveransvarlig i virksomheten. Attesten oppbevares ikke av Blå Kors, men dato for fremvist attest lagres på tidgivers side i databasen. Kontaktopplysningene som oppgis benytter vi til å gi relevant informasjon om Blå Kors sine generelle aktiviteter, dersom det er samtykket til dette.

Tidgiver i Blå Kors benytter CRM-systemet Mobilise. Når du registrerer deg med ønske om å bli Tidgiver, ber vi om samtykke for oppbevaring av personopplysninger i CRM-systemet Mobilise. Formålet med oppbevaringen er for å oppfylle avtalen, samt tilrettelegging for kommunikasjon. Godkjent Tidgiver har tilgang på MinSide, der samtykker og kontaktinfo kan endres av Tidgiver fortløpende.  Blå Kors har databehandleravtaler med Mobilise som regulerer informasjon Mobilise har tilgang til, og hvordan opplysningene skal behandles. Vi har og iverksatt ulike systemtekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Kontakt oss når som helst på ferier@blakors.no om du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke som giver eller tidgiver, om du ønsker å endre noe i din kontaktform med oss eller bli anonymisert/slettet.  

Personvernombud

Blå Kors har utnevnt et personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du noen spørsmål eller innsigelser til virksomhetens behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet personvern@blakors.no.

Hvordan vi gjør bruk av informasjon gjennom ditt besøk på blakors.no

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker cookies for å gi deg en god brukeropplevelse. Cookies er små tekstfiler som blir lagret av nettleseren på din digitale enhet (PC, mobil og lignende). Cookies fra vår nettside kan ikke kobles til deg som individ, kan ikke spre skadelige programmer eller skade din digitale enhet på noen måte.

Statistikk

Cookies gir oss mulighet til å hente ut statistikk om hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøkene varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Vi bruker Google Analytics.

Hendelsesbasert måling

Blakors.no benytter hendelsesbasert måling, der vi måler hendelser som skjer på enkelte sider, som klikk, varighet av lesing, nedlastinger og skjemainnsendinger. Dette gjøres for å optimalisere tjenester, tilbud og kundeopplevelse. 

Anonymisering

Blakors.no benytter også anonymisering av IP-adresse gjennom funksjonen, anonymizeIP, som er i henhold til Datatilsynets regler for bruk av webstatistiske verktøy i Norge.

Facebook-piksel

Facebook er en viktig kanal både for å skaffe nye givere, tidgivere og medlemmer. Vi benytter derfor Facebook-pikselen som hjelper oss med å målrette annonser basert på hvilke handlinger som er gjort på blakors.no. Pikselen er også viktig for å måle effekten av det vi gjør, slik at vi kan bli mere relevante i våre annonser.

Her finner du Facebooks egen beskrivelse av pikselen.

Google Adwords

Vi benytter Google Adwords for å gi våre mulige givere, medlemmer og Tidgivere relevant markedsføring. Cookies fra disse verktøyene blir også brukt til å måle effekten av våre digitale annonser. Det blir ikke registrert personlige opplysninger i disse cookiene og dataene er anonymisert. Her kan du lese mer på Googles egne sider.

Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av cookies. Fra menyen i din nettleser kan du kontrollere hvilke typer cookies som blir lagret på din PC.

Du kan også slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren din. De opprettes igjen neste gang du er inne på vårt, eller andres nettsted, med mindre du har endret innstillingene dine til ikke å tillate dette.  Les mer på nettvett.no

Informasjon om de registrertes rettigheter 

  • Du har rett til innsyn, retting, sletting, og begrensning av dine personopplysninger. Informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig henvendelse til oss, for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.
  • I tillegg kan du be om dataportabilitet (at personopplysningene dine overføres til deg eller en annen virksomhet). 
  • Personopplysninger vi eventuelt ikke har grunnlag for å behandle, skal slettes. Du kan kreve at dette blir gjort om vi ikke har sørget for det på eget initiativ. 
  • Du kan motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Du kan også motsette deg å være at et dataprogram tar avgjørelser på dine vegne, uten at et menneske er involvert. avgjørelser av rettslig karakter. 

Du kan lese mer om dine rettigheter på datatilsynet.no.

Vi lagrer dine personopplysninger i de ovennevnte databasene så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler med grunnlag i ditt samtykke, slettes hvis du trekker tilbake dette samtykket. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Normalt etter tre år uten ytterligere aktivitet eller samtykke.

Kontaktinfo ved innsyn, retting, sletting og klage  

Henvendelser om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger knyttet til Blå Kors ferier, kan gjøres til ferier@blakors.no.

Henvend deg også til ferier@blakors.no om du mener at Blå Kors sin behandling av personopplysninger ikke stemmer med informasjonen vi har gitt i denne personvernserklæringen, eller dersom du mener vi bryter med regler for behandling av personopplysninger. Vi har krav på oss til å besvare din forespørsel innen 30 dager. Ved krav om innsyn vil du få dine personopplysninger utlevert i henhold til personopplysningsloven.

Du har også anledning til å klage til Datatilsynet. Mer informasjon om fremgang og kontaktinformasjon finner du på www.datatilsynet.no.

Kontakt oss på tlf 452 71 079 eller på ferier@blakors.no for å rette feil i navn og adresse, for å endre type eller antall henvendelser, for å trekke tilbake en søknad – eller for å be om å bli anonymisert/slettet.