Personvernerklæring Ferier

Denne personvernerklæringen gjør rede for Blå Kors’ håndtering av personopplysninger som samles inn til Blå Kors Ferier for å utøve våre tjenester.  

Virksomhetsleder i Blå Kors Ferier er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger vedrørende søkere, givere, deltakere, samarbeidspartnere og tidgivere. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til ferier@blakors.no   

Behandling av personopplysninger for søkere, givere og tidgivere 

Søkere 

Blå Kors behandler alle opplysninger om våre søkere – navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, målgruppe og eventuelle allergier – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å kunne ta en samlet vurdering av deltakere til våres ferier, og for å kunne tilpasse ferien for hvert enkelt behov. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. 

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det er nødvendig i forbindelse med reservasjon av ferietilbud/aktiviteter. Kun helt nødvendige opplysninger blir eventuelt delt med våre samarbeidspartnere. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. 

Givere 

Blå Kors Ferier behandler alle opplysninger om våre givere – som navn, adresse, telefonnummer og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for Blå Kors Ferier. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. 

Vi oppdaterer jevnlig våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder. Blå Kors oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. 

Tidgivere 

I Blå Kors kalles frivillige for «tidgivere». Frivillige kan melde sin interesse som tidgiver ved å fylle ut et skjema på tidgiver.no og Blå Kors sin app (se under). Vi spør om for- og etternavn, e-post, telefonnummer og adresse. Mailen går til Rådgiver Fundrasing | Tidgiver. Opplysningene brukes for å kunne opprette kontakt med virksomhetene/enhetene det er et ønske om å være frivillig i, og ellers til å ivareta relasjonen tidgiver har med Blå Kors. Opplysningene slettes når de er videresendt til ønsket virksomhet – som da overtar ansvaret for tidgiveren og dennes opplysninger. Vi registrerer også tidgivers grunndata elektronisk i databasen Tindra når den frivillige er godkjent som tidgiver. I de aktiviteter hvor politiattest er påkrevd innhentes denne i rekrutteringsprosessen av tidgiveransvarlig i den aktuelle virksomheten. Attesten oppbevares ikke av Blå Kors. 

Kontaktopplysningene som oppgis benytter vi til å gi relevant informasjon om Blå Kors sine generelle aktiviteter, dersom det ikke er reservert mot dette. Opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen, eller når vi får beskjed om dette fra tidgiver. Blå Kors Ferier har et eget oppbevaringssystem av nødvendige opplysninger på våre Tidgivere på en sikker sone.  

Database og App 

Vi håndterer personopplysninger i databasen Tindra, som er levert av Profundo. Blå Kors følger prinsippene for innebygd personvern, og benytter Tindra som system for å utføre dette.
Blå Kors sin app er synkronisert med databasen, og har en todelt funksjon: Den ene funksjonen gjelder et giverforhold med Blå Kors. Den kan giver selv administrere ved å laste ned appen. Her ser giver sin giverhistorikk, lagrede personopplysninger og avtaler med oss, og kan gi pengebidrag. 

Appens andre funksjon gjelder et tidgiver-forhold med Blå Kors. I denne funksjonen har kun utvalgte administratorer i Blå Kors-enheter der et tidgiver-forhold er opprettet tilgang på personopplysningene. Dette gjelder de kontaktopplysningene som er samtykket til og gitt oss. Formålet er å kunne gi nødvendig informasjon og ivareta en dialog om aktiviteter med tidgiver i Blå Kors. Appen er synkronisert med databasen, og dine opplysninger lagres der. Ved fylle ut din kontaktinfo i appen, samtykker du til at Blå Kors kan kontakte deg gjennom appen for å kunne fullføre ditt ønske om å bli tidgiver. 

Kontakt oss når som helst på ferier@blakors.no om du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke som giver eller tidgiver, om du ønsker å endre noe i din kontaktform med oss eller bli anonymisert/slettet.   

Behandling av personopplysninger på blakorsferier.no 

Via vår nettside har du mulighet til å søke på ferier og dagsturer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere søknadsprosessen. 

Bruk av informasjonskapsler (cookies) 

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren. 

E-post 

Du kan sende e-post til oss gjennom nettsiden som mottas av Web-administrator. Husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du må derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. 

Kontaktinformasjon 

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Det kan fra den registrerte kreves innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss, for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende. 

Kontakt oss på tlf 480 05 881 eller på ferier@blakors.no for å rette feil i navn og adresse, for å endre type eller antall henvendelser, for å trekke tilbake en søknad – eller for å be om å bli anonymisert/slettet.