Aktuelle ferietilbud

Ferietilbud i 2024

Her finner du de ulike feriene som du nå kan søke på. Tilbudene har ulik søknadsfrist, se informasjon under bildene.

Sommertilbudene 2024 hadde søknadsfrist 1. mai.

Ved å klikke deg videre inn på ferietilbudene under, finner du både mer informasjon om ferien og et søknadsskjema. Skjemaet er plassert nederst på hver enkelt side. Du kan søke på flere tilbud, og du må sende ny søknad for hvert av de tilbudene som er aktuelt for deg og din familie å søke på.

De organiserte feriene er ferier sammen med andre familier. Da er det med ansatte og Tidgivere fra Blå Kors ferier som leder samlinger og aktiviteter og det vil være ca. 50 personer totalt. Det er felles måltider og program, men det er også tid til å være sammen som familie.

«Hjerterom» er et tilbud i samarbeid med campingplasser, hoteller og feriesteder rundt omkring i Norge. «Hjerterom» er selvstendige ferier hvor oppholdet er ordnet av oss, men mat og innhold ordnes av familien selv.

Dette kan du søke på nå:

Hvem får være med Blå Kors ferier

Alle som fyller ut søknadsskjemaet og som er i målgruppen for tiltaket (dvs. har utfordringer relatert til psykisk helse, rus eller økonomi) er kvalifiserte til å være med på ferie med Blå Kors ferier. Det er ikke behov for anbefaling fra Nav, barnevernstjeneste, eller lignende. Det er heller ikke krav til at barna må være i barneskolealder. Det er ikke tillatt å ha med kjæledyr på organiserte ferier med Blå Kors ferier.

Blå Kors ferier opplever enorm pågang og har ikke mulighet til å gi et ferietilbud til alle som søker. Vi ønsker at de som ikke tidligere har fått et tilbud, enten med oss, eller andre aktører skal få en mulighet først. Derfor spør vi alltid om familien har vært med på en annen ferie, før vi gir mulighet til å være med på ferie med Blå Kors ferier.

Det er mange som opplever å få gjentatte avslag på søknadene sine. Dette er dessverre helt normalt, og betyr ikke at søknaden ikke er godkjent. Det betyr kun at det ikke var plass til din familien på denne ferien, og vi kan ikke annet enn beklage. Vi anbefaler å fortsette med å søke, så vil det forhåpentligvis bli deres tur også til slutt.

I henhold til Personvernregelverket oppbevarer vi ikke opplysninger om søkere lenger enn nødvendig.

Vi har samlet noen vanlige spørsmål og svar på denne siden!