Aktuelle ferietilbud

2023

I høst arrangerer vi tre høstferier; to i Abra Havn, Kristiansand, og en på Stenbekk i Sarpsborg. Vi skal også ha to helgeturer på Hamre Familiecamping i oktober. Søknadsfristen på disse tilbudene har gått ut.

9.-10. desember skal vi ha en førjulshelg i Abra Havn. Søknadsfrist for denne helgen er 12. november.

Søknadsskjema til de ulike tilbudene finner du nederst på informasjonssiden til hver enkelt ferie. Tilbudene kan ha ulike søknadsfrister.

«Hjerterom» er et tilbud i samarbeid med campingplasser, hoteller og feriesteder rundt omkring i Norge. «Hjerterom» er selvstendige ferier hvor oppholdet er ordnet av oss, men mat og innhold ordnes av familien selv.

De organiserte feriene er ferier sammen med andre familier. Da er det med ansatte og Tidgivere fra Blå Kors som leder samlinger og aktiviteter og det vil være ca. 50 personer totalt. Det er felles måltider og program, men det er også tid til å være sammen som familie.

Dette kan du søke på:

Organiserte ferier i høst

Hvem får være med Blå Kors ferier

Alle som fyller ut søknadsskjemaet og som er i målgruppen for tiltaket (dvs. har utfordringer relatert til psykisk helse, rus eller økonomi) er kvalifiserte til å være med på ferie med Blå Kors ferier. Det er ikke behov for anbefaling fra Nav, barnevernstjeneste, eller lignende. Det er heller ikke krav til at barna må være i barneskolealder. Det er ikke tillatt å ha med kjæledyr på organiserte ferier med Blå Kors ferier.

Blå Kors ferier opplever enorm pågang og har ikke mulighet til å gi et ferietilbud til alle som søker. Vi ønsker at de som ikke tidligere har fått et tilbud, enten med oss, eller andre aktører skal få en mulighet først. Derfor spør vi alltid om familien har vært med på en annen ferie, før vi gir mulighet til å være med på ferie med Blå Kors ferier.

Det er mange som opplever å få gjentatte avslag på søknadene sine. Dette er dessverre helt normalt, og betyr ikke at søknaden ikke er godkjent. Det betyr kun at det ikke var plass til din familien på denne ferien, og vi kan ikke annet enn beklage. Vi anbefaler å fortsette med å søke, så vil det forhåpentligvis bli deres tur også til slutt.

Smittevern

Det er for tiden ingen ekstra tiltak med tanke på smittevern. Våre arrangementer går som normalt.

Vi følger alltid gjeldende smittevernråd for å begrense spredning av smittsomme sykdommer. Generelt har vi fokus på god håndhygiene for å forebygge sykdom der mange mennesker er samlet.

Det kan bli endringer i oppsatt program med kort varsel dersom behov.