Ferietilbud for barnefamilier

Blå Kors ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer, eller lavinntekt tett på livet. Tilbudet gjelder for familier med barn i alderen 0-18 år fra hele landet. Vi arrangerer turer i alle skolens ferier og også i enkelte dager og helger. Vårt mål er at alle barn og deres familier skal ha mulighet til gode og gøyale ferier på flotte feriesteder i Norge.

Våre ferietilbud

Vinteren har kommet og nye ferier planlegges. Tilbud det kan søkes på ligger under «Aktuelle ferietilbud».

Du kan også følge oss på Facebook for å få beskjed når nye ferier blir lagt ut.

To barn aker på snøen i en akebakke

Aktuelle ferietilbud

Søknadsskjema til de ulike tilbudene finner du nederst på informasjonssiden til hver enkelt ferie. Tilbudene har ulike søknadsfrister.

Gå til Aktuelle ferietilbud

Hjerterom

Hjerterom er et gratis ferietilbud på campingplasser og feriesentre i samarbeid med NHO Reiseliv.

Hjerterom er en selvstendig ferie med egen familie der man selv ordner alt unntatt selve oppholdet.

Les mer om Hjerterom

To barn klemmer. logoer på bildet er NHO Reiseliv og Camping Sørlandet

Hvem får være med Blå Kors ferier

Alle som fyller ut søknadsskjemaet og som er i målgruppen for tiltaket (dvs. har utfordringer relatert til psykisk helse, rus eller økonomi) er kvalifiserte til å være med på ferie med Blå Kors ferier. Det er ikke behov for anbefaling fra Nav, barnevernstjeneste, eller lignende. Det er heller ikke krav til at barna må være i barneskolealder. Det er ikke tillatt å ha med kjæledyr på organiserte ferier med Blå Kors ferier.

Blå Kors ferier opplever enorm pågang og har ikke mulighet til å gi et ferietilbud til alle som søker. Vi ønsker at de som ikke tidligere har fått et tilbud, enten med oss, eller andre aktører skal få en mulighet først. Derfor spør vi alltid om familien har vært med på en annen ferie, før vi gir mulighet til å være med på ferie med Blå Kors ferier.

Det er mange som opplever å få gjentatte avslag på søknadene sine. Dette er dessverre helt normalt, og betyr ikke at søknaden ikke er godkjent. Det betyr kun at det ikke var plass til din familien på denne ferien, og vi kan ikke annet enn beklage. Vi anbefaler å fortsette med å søke, så vil det forhåpentligvis bli deres tur også til slutt.

Smittevern

Det er for tiden ingen ekstra tiltak med tanke på smittevern. Våre arrangementer går som normalt.

Vi følger alltid gjeldende smittevernråd for å begrense spredning av smittsomme sykdommer. Generelt har vi fokus på god håndhygiene for å forebygge sykdom der mange mennesker er samlet.

Det kan bli endringer i oppsatt program med kort varsel dersom behov.

Blå Kors ferier er i hovedsak finansiert med støtte fra Bufdir. Vi mottar også gaver fra private, stiftelser og næringsliv.