Blå Kors Ferier

Ferietilbud i 2020

Vi arrangerer ferier i alle skolens ferier og også på enkelte dager og helger. Vårt mål er at alle barn og deres familier skal ha mulighet til gode og gøyale ferier på flotte feriesteder i Norge. Se mer informasjon om aktuelle ferier under «Ferietilbud» i menyen.

Smittevern

Det er enda «annerledestider» i Norge, men vi i Blå Kors Ferier er glade for at vi likevel kan gjennomføre noen av våre turer og aktiviteter. Alt blir vurdert fortløpende og i henhold til nasjonale føringer og retningslinjer med tanke på smittevern. For oss er det utrolig viktig at det er trygt å reise på ferie i regi av Blå Kors Ferier.

Det kan bli endringer i oppsatt program med kort varsel dersom behov, og det kan også dessverre bli avlysning. Vi gjør derimot fortsatt alt vi kan for å gi så mange som mulig et godt tilbud hos oss.

Søknad om ferieplass

For å få plass på ferietilbud må du fylle ut og sende inn søknadsskjemaet for den aktuelle ferien. Tilbakemelding om du har fått plass eller ikke gis i god tid før ferietilbudet starter. Søknadsskjema finner du under hvert enkelt ferietilbud.