Blå Kors Ung Ålesund

Blå Kors Ung Ålesund (BKUÅ) er et tilbud til ungdom fra 12-16 år bosatt i Ålesund kommune. Vi gir ungdom en møteplass i fine, lyse lokaler sentralt i Ålesund, og tilbyr spennende aktiviteter på fritiden. Målsettingen er å holde ungdom borte fra rus, og tilbudet er åpent for alle i målgruppen.