Arbeid og inkludering Oslo

Vårt mål er å motvirke utenforskap og bidra til at flere får delta i arbeidslivet.