Det er givende å bruke tiden sin på andre

Bildet viser to personer som begge ser i kamera. Bilder viser en dame og en mann, begge er frivillige tidgivere hos Blå Kors.

– Hvis du har litt tid til overs, og kan tenke deg å gi den til noen andre, kan jeg anbefale å bli frivillig tidgiver. Dette er en givende måte å bruke tiden sin på, og ofte får du også mer tilbake enn du gir. Dette er hvordan George og Amelia beskriver hvordan det er å være frivillig tidgiver i Blå Kors.

Vi skal nå møte George og Amelia, som begge hadde litt tid til overs, og ønsket å bruke denne på noe meningsfullt. Nå er de frivillige tidgivere i Blå Kors.

Det å være frivillig er forbundet med god helse og lykkelige liv. Folkehelseinstituttet sier at frivillighet er bra for folkehelsen, både for den som får og gir tid.

Hjerte for de som har det vanskelig

– Blå Kors er for mange kjent for å jobbe med rus og personer som har det vanskelig, noe jeg også har hjerte for, sier George.

For George ble det viktig å gjøre noe for de som har det ekstra vanskelig i livet. Han reflekterer mye rundt egen oppvekst, og hvordan han har opplevd at venner fra barndommen har endt opp i et liv med rus, noe som gjør at han har et ekstra stort hjerte for denne gruppen.

– Jeg tenker mye på hvor heldig jeg er som har hatt en trygg og god oppvekst, og at jeg ikke trenger å ha rusutfordringer. Samtidig kan ingen vite når man selv trenger hjelp i livet, og det oppleves veldig fint og meningsfullt å kunne være med å gi noe til de som trenger det mest.

Bilde av George. Han står i kantinen på Blå Kors gatenært i Oslo.

Vil du vite mer om å bli frivillig tidgiver?

Her kan du lese om å være frivillig i Blå Kors, og melde deg som frivillig.

En typisk dag som frivillig tidgiver

Som frivillig tidgiver i Blå Kors får du muligheten til å gjøre noe du liker, sammen med andre. Amelia får blant annet dyrket sin interesse for håndarbeid sammen med brukerne av barnas stasjon.

– Som tidgiver hjelper jeg de ansatte med matlaging, aktiviteter og alt annet som skjer på stasjonen. Noe av det jeg liker mest er når det er mye liv i huset, spesielt rundt måltidene. Da dekker vi to langbord og folk sitter og spiser sammen.

– En av mødrene som bruker barnas stasjon ønsket å lære mer om strikking, hekling og annet håndarbeid. Dette er noe jeg har drevet mye med, og nå lærer jeg videre det jeg kan til noen av foreldrene.

Bilde av Amelia, tidgiver i Blå Kors.

Det er fint å gjøre noe jeg liker, samtidig som jeg gir av tiden min.

På Blå Kors gatenært hjelper George til med det som trengs.  Noe av det han liker best er å prate med gjestene, mens andre frivillige er mest komfortable med å lage mat på kjøkkenet.

– Det er mange forskjellige mennesker som er tidgivere på gatenært, alle med hver sine styrker. Jeg liker for eksempel godt å prate med gjestene våre.

 Du lærer mye

– Som frivillig tidgiver lærer du mye, sier George og Amelia samstemt.

George beskriver hvordan han i møte med gjestene har blitt enda mer tolerant:

– Selv om jeg alltid har sett på meg selv som en veldig tolerant person, har tiden min som tidgiver tatt dette til nye høyder. Det har gjort at jeg har lært mye om meg selv.

– Det fineste med Blå Kors gatenært er og møte forskjellig mennesker. Hvis man har fordommer eller tanker om minoriteter eller andre grupper, er dette noe man raskt får et nytt syn på når man blir kjent med mennesker.

Amelia deler dette perspektivet. Hun har lært mye fra de ulike kulturene til dem hun møter som tidgiver hos Blå Kors barnas stasjon.

– Du møter folk fra forskjellige land og kulturer, og vi utveksle erfaringer og lærer av hverandre.

Virksomheter du kan være frivillig i hos Blå Kors

Anbefaler alle å bli frivillig tidgiver

George og Amelia er enige om at alle burde vurdere å bli frivillig tidgiver. De mener begge at dette er en fantastisk måte å bruke tiden sin på, og at man også får mye tilbake for det man gir.

–  Jeg vil absolutt anbefale andre å bli tidgivere. Du lærer mye om deg selv. Alle steriotyper du har om folk som kommer fra ulike land forsvinner når man får blitt kjent en til en. Derfor synes jeg at alle hadde hatt godt av å være tidgiver. Det har gitt meg veldig mye, sier George.

Vil du vite mer om å bli frivillig tidgiver?

Her kan du lese om å være frivillig i Blå Kors, og melde deg som frivillig.

header