Samarbeid med næringslivet

 • Arbeidstrening i AFT

  Våre jobbsøkere har ulike historier og erfaringer fra arbeidslivet. Det samme gjelder planer og mål videre i arbeidslivet. En viktig start for oss som karriereveiledere er å finne ut av erfaringer, interesser, formell og uformell kompetanse og andre ressurser.

  Som karriereveiledere kjenner vi arbeidsmarkedet og yrkesmangfoldet relativt godt. Likevel kan vi ikke være eksperter på samtlige yrker som finnes i Norge. Derfor kan vi noen ganger ha behov for kontakt for å lære mer om din bransje, slik at våre jobbsøkere kan ta gode kvalifiserte yrkesvalg.

  Etter veilederne har blitt kjent med jobbsøkerne har vi som oftest behov for en praktisk veiledning i arbeidssituasjoner, som en døråpner til jobbmuligheter. Arbeidstrening, også kalt arbeidspraksis, er en viktig del av påkoblingen til muligheter i arbeidslivet.

  Hensikten med arbeidstrening er at våre jobbsøkere får erfaring og kompetanse. Samtidig får vi prøve ut et yrke som kan være aktuelt å satse på, enten med eller uten tilrettelegging og støtte, og sist men ikke minst – bygge nettverk til jobbmuligheter.

  I tillegg brukes arbeidstreningen til å kartlegge ferdigheter, trivsel, forståelse for jobben, samt behov for læring og kompetanseheving. I starten har jobbsøkere oftest en intern praksis på våre egne arbeidsavdelinger, men noen ønsker å gå direkte ut i vanlig arbeidsliv.

 • Hvordan jobber vi med arbeidstrening i ordinært arbeidsliv?

  Arbeidstrening kan falle innenfor 3 kategorier:

  • Trening mot jobb, der jobbsøkeren allerede er klar for jobb og trenger en kort praksis for å vise sin kompetanse.
  • Trening der jobbsøkeren er på vei mot jobb. Disse trenger som regel bruke arbeidstreningen for å få erfaring og læring.
  • Trening der jobbsøkeren må avklare hvor mye arbeid som er mulig, og hva slags støttebehov, som oftest på grunn av helse.

  Vi har behov for samarbeid på alle 3 kategoriene, men aksepterer fullt ut at bedrifter ikke kan tilby praksis i alle kategoriene.

 • Hvordan kan vi samarbeide om arbeidstrening hos dere?

  Vi synes det er viktig å starte med en kartlegging. Førte skritt er normalt et besøk hos dere for å bli bedre kjent med bedriften, arbeidsoppgavene og menneskene. Det legger et grunnlag for samarbeidet og hjelper oss kartlegge hvem som er aktuelle for arbeidstrening for dere.

  Etter en kartlegging vil vi først avertere internt for å sjekke om vi har jobbsøkere på tiltak hos oss, som kan være aktuelle for en arbeidstrening. Om ikke vi har jobbsøkere selv, kan vi henvende oss til nettverket i Ringer i Vannet for å søke etter aktuelle jobbsøkere i hele Oslo og Viken.

   

 • Arbeidstrening og etikk

  Begrepet arbeidspraksis er stigmatisert. Det er ingen tvil om at praksis kan oppleves som utnyttelse av gratis arbeidskraft. Det er heller ingen tvil om at arbeidspraksis også fører til det skal gjøre – en døråpner til jobbmuligheter. Forskjellen ligger ofte på kvalitet i kartlegging og oppfølging, og avklaring av gjensidige forventninger.

  Både NAV, vi som arbeidsinkluderingsbedrifter og våre samarbeidspartnere, har alle et etisk ansvar å motvirke utnyttelse av arbeidskraft. For å sikre at det blir en god prosess trenger vi å bli godt kjent med arbeidsgiver, ha tett oppfølging fra start til slutt, og ha kvalifisering til arbeid som mål hele veien.

  Arbeidstrening skal normalt ikke være langvarig. Hvis det viser seg at målet om jobb ikke er oppnåelig skal normalt arbeidstreningen avsluttes, med mindre treningen i seg selv er viktig og kan gi kvalifikasjoner for jobb andre steder.

Kontakt oss for samarbeid

Vi kommer gjerne på et uforpliktende besøk.

Vennligst ikke oppgi sensitive personopplysninger i meldingen til oss.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.