Bedriftssamarbeid og bærekraftig utvikling

mange barn og unge vokser opp i hjem med rus. Vil din bedrift være med å gjøre en forskjell trenger vi flere ressurser til å styrke dette arbeidet.
Jente med ski som har vært med på Blå Kors sin ferie på Hovden. Hun smiler bredt.
Et barn blåser en stor såpeboble
Dame som sitter foran en PC skjerm og chatter med en ungdom

I sentrum står et menneske

Ved å støtte Blå Kors sitt arbeid er din bedrift med på å gi flere barn, familier og voksne den støtten de trenger.

Bedriftenes gave går til dette arbeidet, med særlig fokus på barn og unge som opplever utrygghet hver eneste dag.

Tusen takk 💙

Barn leker ute i gården foran Barnas Stasjon.

Hjelp og støtte til sårbare barn familier

Et tilbud bedriften støtter ved å gi gave, er Blå Kors Barnas Stasjon for familier i vanskelige livssituasjoner, med minst ett barn i alderen 0-14 år.

Tilbudet, som er gratis, gir trygghet og omsorg til barn og voksne i form av faglig veiledning, fellesskap og aktiviteter.

Blå Kors har flere virksomheter som jobber med å styrke familier som har hatt store utfordringer tett på livet.

Tre barn på en brygge som leker når de er på ferie med Blå Kors

Tilbud i ferier og høytider for barn, unge og familier

For familier som sliter, er helger, ferier og høytider spesielt utfordrende.

Blå Kors Ferier og mange av våre virksomheter legger til rette for at barn og ungdom skal få gode opplevelser sammen med sine foreldre i trygge rammer.

Gjeng med ungdommer i terapi

Veiledning og samtaler for barn og unge som har vokst opp hjem med rus og alkohol

Blå Kors Kompasset tilbyr gratis terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år, som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.

Blå Kors Kompasset tilbyr også veiledning og støtte på nett.

Samtaler med barn og unge som er utsatt for mobbing eller har psykiske utfordringer

SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no er nasjonale chat-tjenester for barn og unge mellom 9-19 år. Her kommer unge i direkte kontakt med dyktige fagpersoner, gratis og helt anonymt.

Denne tjenesten er online alle hverdager fra 09:00 – 21:00, og er svært viktig tilbud for mange unge opplever store utfordringer i en hverdag.

Det er også mulig å gi støtte på vår gavekonto 3201 52 74165

Ta gjerne kontakt for en samtale

Et samarbeid mellom din bedrift og Blå Kors, bidrar til en bærekraftig utvikling, og støtter opp under mange av FNs bærekrafts mål.

Et godt integrert samfunnsarbeid skaper stolthet og entusiasme i bedriften, og forskning viser at de fleste ansatte ønsker å være en del av noe større.

Blå Kors vil derfor, i den grad det er mulig, skreddersy samarbeidet så dette passer inn i bedriftens bærekraftstrategi. For samarbeid skal gi begge veier.

Vi ønsker at samarbeidet med Blå Kors skal skape verdier og utvikling for den enkelte bedrift. FN’s bærekraftsmål gir god informasjon om dette arbeidet, der Blå Kors berører flere av målene direkte og indirekte.

Ønsker dere mer informasjon om Blå Kors sitt arbeid, og hvordan dette kan implementeres i din bedrifts CSR arbeid? Ta mer enn gjerne kontakt.

Våre annonsører bidrar til at vi kan nå flere mennesker med nødvendig hjelp og støtte.

Fakta om Blå Kors

Blå Kors er den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling.

Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.