Din bedrift kan hjelpe barn og unge

I en tid med økte levekostnader, er det ofte de som har det tøft, som får det verre.

Ved å støtte Blå Kors sitt arbeid, er din bedrift med på å gi flere barn og unge en tryggere oppvekst.

Bedriftens støtte er viktig. Takk for at dere gir arbeidet økt handlekraft!

Det er også mulig å gi støtte på vår gavekonto 3201 52 74165

Dette går din støtte til

Barn leker ute i gården foran Barnas Stasjon.

Hjelp og støtte til sårbare barn familier

Et tilbud bedriften støtter ved å gi gave, er Blå Kors barnas stasjon for familier i vanskelige livssituasjoner, med minst ett barn i alderen 0-12 år.

Tilbudet, som er gratis, gir trygghet og omsorg til barn og voksne i form av faglig veiledning, fellesskap og aktiviteter.

Blå Kors har flere virksomheter som jobber med å styrke familier som har hatt store utfordringer tett på livet.

Tilbud i ferier og høytider for barn, unge og familier

For familier som sliter, er helger, ferier og høytider spesielt utfordrende.

Blå Kors ferier og mange av våre virksomheter legger til rette for at barn og ungdom skal få gode opplevelser sammen med sine foreldre i trygge rammer.

jente ser i kameraet og smiler forsiktig

Veiledning og samtaler for barn og unge som har vokst opp hjem med rus og alkohol

Blå Kors kompasset tilbyr gratis terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år, som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.

Blå Kors kompasset tilbyr også veiledning og støtte på nett.

Samtaler med barn og unge som er utsatt for mobbing eller har psykiske utfordringer

SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no er nasjonale chat-tjenester for barn og unge mellom 9-19 år. Her kommer unge i direkte kontakt med dyktige fagpersoner, gratis og helt anonymt.

Denne tjenesten er online alle hverdager fra 09:00 – 21:00, og er svært viktig tilbud for mange unge som opplever store utfordringer i sin hverdag.

Kontakt oss for en samtale

Et samarbeid mellom din bedrift og Blå Kors bidrar til en bærekraftig utvikling, og støtter opp under mange av FNs bærekraftsmål.

Et godt integrert samfunnsarbeid skaper stolthet og entusiasme i bedriften, og forskning viser at de fleste ansatte ønsker å være en del av noe større. Blå Kors vil derfor, i den grad det er mulig, skreddersy samarbeidet så dette passer inn i bedriftens bærekraftsstrategi.

Ønsker din bedrift mer informasjon om Blå Kors sitt arbeid, og hvordan et samarbeid kan implementeres, ta kontakt med:

Kathrine Lygren Toppe

Kathrine Toppe

Markedsrådgiver
+47 996 07 654
Våre annonsører bidrar til at vi kan nå flere mennesker med nødvendig hjelp og støtte.

Medlem av Innsamlingskontrollen

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til enhver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.