Bedriftssamarbeid og bærekraft

I Blå Kors ønsker vi i samarbeid med næringslivet ta et aktivt samfunnsansvar. Vi ønsker velkommen til støttespillere og partnere som ønsker å ta en samfunnsansvar utover sin egen virksomhet. Sammen med Blå Kors kan vi alle være med å gjøre en forskjell med tanke på FN’s bærekraftmål. Vi kan ikke forandre alt, men hvert eneste gode øyeblikk er verdifullt for den som opplever det og kan være et viktig vendepunkt.

Blå Kors har et stort arbeid inn mot barn og unge som har vokst opp i familier med rus og avhengighet, sårbare familier som trenger støtte og hjelp og voksne som av ulike grunner sliter med avhengighet.

Takk til våre mange støttespiller. Våre annonsører bidrar til at vi kan nå flere mennesker med nødvendig hjelp og støtte.

Vi ønsker at samarbeidet med Blå Kors skal skape verdier og utvikling for den enkelte bedrift. Bærekraft er noe vi kan gjøre i fellesskap og her er samarbeidsmulighetene mange. FN’s bærekraftsmål gir god informasjon om dette arbeidet, der Blå Kors berører mange av målene direkte og indirekte. Blå Kors har et bredt arbeid i Norge inn mot barn, unge og familier.

Blå Kors vil derfor i den grad det er mulig skreddersy samarbeidet så dette passer inn i bedriftens bærekraftstrategi. For samarbeid skal gi begge veier. Et godt integrert samfunnsarbeid skaper stolthet og entusiasme i bedriften og forskning viser at de fleste ansatte ønsker å være del av noe større.

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

Ønsker dere mer informasjon om Blå Kors sitt arbeid og hvordan dette kan implementeres i din bedrifts CSR arbeid? Ta mer enn gjerne kontakt med fundraisingssjef Anne Kjersti Kværner.