Bedriftssamarbeid

I Blå Kors ønsker vi et aktivt og nært samarbeid med næringslivet. Vi ønsker velkommen til støttespillere og partnere som ønsker å ta en aktivt samfunnsansvar utover sin egen virksomhet. Sammen med Blå Kors kan vi alle være med å gjøre en forskjell. Vi kan ikke forandre alt, men hvert eneste gode øyeblikk er verdifullt for den som opplever det og kan være et viktig vendepunkt. Blå Kors har et stort arbeid inn mot barn og unge. Les mer om vårt arbeid her.

Vi ønsker at samarbeidet med Blå Kors skal skape verdier og utvikling for den enkelte bedrift. Bærekraft er noe vi kan gjøre i fellesskap. FN’s bærekraftsmål gir god informasjon om dette arbeidet, der Blå Kors berører mange av målene direkte og indirekte. Blå Kors har et bredt arbeid i Norge inn mot barn, unge og familier.

Blå Kors vil derfor i den grad det er mulig skreddersy samarbeidet så dette passer inn i bedriftens bærekraftstrategi. For samarbeid skal gi begge veier. Et godt integrert samfunnsarbeid skaper stolthet og entusiasme i bedriften og forskning viser at de fleste ansatte ønsker å være del av noe større.

Ønsker dere mer informasjon om Blå Kors sitt arbeid og hvordan dette kan implementeres i din bedrifts CSR arbeid? Ta mer enn gjerne kontakt med fundraisingssjef Anne Kjersti Kværner.