Bedriftssamarbeid og bærekraft

Vi kan ikke forandre alt, men når dere støtter vårt arbeid er dere med på å gi flere barn og unge en tryggere oppvekst. Vi jobber både forebyggende og direkte med de som er berørt.

Blå Kors vil derfor i den grad det er mulig skreddersy samarbeidet så dette passer inn i bedriftens bærekraftstrategi. For samarbeid skal gi begge veier.

Et godt integrert samfunnsarbeid skaper stolthet og entusiasme i bedriften og forskning viser at de fleste ansatte ønsker å være en del av noe større.

Vi ønsker at samarbeidet med Blå Kors skal skape verdier og utvikling for den enkelte bedrift. FN’s bærekraftsmål gir god informasjon om dette arbeidet, der Blå Kors berører mange av målene direkte og indirekte.

Våre annonsører bidrar til at vi kan nå flere mennesker med nødvendig hjelp og støtte.

Samarbeidsmulighetene er mange

Jente med ski som har vært med på Blå Kors sin ferie på Hovden. Hun smiler bredt.

Tilbud i ferie og høytider for barn og familier

For familier som sliter er helger, ferier og høytider spesielt utfordrende. Blå Kors Ferier og mange av våre virksomheter legger til rette for at barn og ungdom skal få gode opplevelser sammen med sine foresatte i trygge rammer.

Blå Kors arrangerer også hvert år minJul i de største norske byene som gir en varm, trygg og innholdsrik julaften hvor det er godt å være sammen.

Kvinne og to barn leker med duplo.

Tidlig innsats hos sårbare familier

Blå Kors har flere virksomheter som jobber med å styrke familier som har hatt store utfordringer tett på livet.

En av disse er Blå Kors Barnas Stasjon for familier i vanskelige livssituasjoner, med minst ett barn i alderen 0-12 år. Tilbudet, som er gratis, gir trygghet og omsorg til barn og voksne i form av faglig veiledning, fellesskap og aktiviteter.

mange barn og unge vokser opp i hjem med rus. Vil din bedrift være med å gjøre en forskjell trenger vi flere ressurser til å styrke dette arbeidet.

Barn og unge som vokser opp i hjem med rus

Blå Kors Kompasset tilbyr gratis terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Blå Kors Kompasset tilbyr også veiledning og støtte på nett.

I tillegg har Blå Kors andre behandlingstilbud som jobber med unge mennesker som indirekte eller direkte er berørt av avhengighet.

En person sitter ved vinduet med beina opp og er lei seg eller urolig

Nasjonal chat-tjeneste med trygge fagpersoner

SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no er nasjonale chat-tjenester for barn og unge mellom 9-19 år. Her kommer unge i direkte kontakt med en fagperson, helt gratis og helt anonymt.

Denne tjenesten er online alle hverdager fra 09:00 – 21:00, og er svært viktig tjeneste for mange unge opplever store utfordringer i en hverdag.

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

Ta gjerne kontakt for en samtale

Ønsker dere mer informasjon om Blå Kors sitt arbeid og hvordan dette kan implementeres i din bedrifts CSR arbeid? Ta mer enn gjerne kontakt med fundraisingssjef Anne Kjersti Kværner.