Samfunnsansvar

 • Corporate Social Responsibility

  Begrepet Corporate Social Responsibility kom på 1960 tallet og er ikke nytt, men har fått stor medvind i det grønne skiftet og etter at FN’s bærekraftsmål har havnet på dagsorden. Norsk standard definerte i 2010 en egen ISO for samfunnsansvar (ISO 26000).

  Bedriftenes renommé i fremtiden tror vi vil preges av selskapets holdning til bærekraftig utvikling. Dette vil være viktig for å tiltrekke flinke ansatte, og for å imøtekomme kunders og samarbeidspartneres forventninger.

  Et minimum av samfunnsansvar er allerede lovpålagt, som for eksempel rettigheter til arbeidsmiljø og hensyn til forurensning. Det bedriftene gjør utover det lovpålagte, vil være en målestokk på selskapets medvirkning til bærekraftig utvikling.

  Samfunnsansvar kan utøves på mange måter:

  • Gi økonomiske donasjoner til veldedige formål og aktiviteter.
  • Endre på egen praksis for å jobbe mer miljøvennlig, mangfoldig, og etisk forsvarlig.
  • Inkludere ved å tilby jobb og arbeidstrening til folk fra utenforskapet.

  Det beste er selvfølgelig å jobbe på alle 3 fronter om man har mulighet til det.

 • Arbeidsinkludering som samfunnsansvar

  Arbeidsinkludering er et tydelig signal på samfunnsansvar. Det er ikke bare viktig for et godt renommé og en arbeidskultur, men det har det vi kaller en trippel vinningseffekt.

  • Den ansatte vinner som får en jobb og dermed en vesentlig kilde for livskvalitet.
  • Bedriften vinner som får en verdifull ansatt, og en ressurs for selskapet som ellers kunne gått tapt.
  • Samfunnet vinner da vi trenger flest mennesker i arbeid for å ivareta samfunnsøkonomien nå og i fremtiden.

  Vår jobb er å fasilitere denne broen fra utenforskap til jobb. Vi trenger samfunnsansvarlige bedrifter som ønsker å bidra med dette. Deltakere hos oss har variert bakgrunn med svært ulik kompetanse som de ikke får brukt i arbeidslivet. Dette ønsker vi å gjøre noe med sammen med dere.