Karriereveiledning

 • Hva er egentlig en karriere?

  Karriere kommer av det latinske ordet «Carrera» og betyr et race langs en vei, typisk forbundet med bilrace. Mange forbinder ordet i dag med en utdanning eller yrke, og selv om dette også er riktig, gir det ikke hele bildet på hva en karriere kan være.

  Karriere handler kort og greit om hvilke veier, snarveier, omveier og gjengrodde stier vi tar gjennom livet; for å komme til de målene vi drømmer om. Det handler også om hvilke muligheter som presenterer seg og hvilke valg vi tar når de dukker opp.

 • Karrierekompetanse

  Hvis vi er enig om at karrieren din er livsveien og valgene du tar gjennom livet ditt, er karrierekompetanse – kort forklart – de kunnskapene du trenger for følge riktig vei, og ta de riktige valgene for å nå målet ditt.

  Dette kan for eksempel handle om hvordan du skal gjøre store og viktige beslutninger gjennom livet ditt som for eksempel hva slags utdanning og yrkesprofesjon du skal velge.

  Det kan også handle om hvilke små og store ferdigheter du bør lære deg for å skape et godt inntrykk av deg selv, slik at folk vil gi deg muligheter og hjelpe deg på karriereveien din.

  Les mer om forskningen bak karrierekompetanse og karriereveiledning på veilederforum

   

 • Hva er karriereveiledning?

  I en karriereveiledning bruker du og veilederen din ofte verktøy for å finne mer ut av hva du kan, hva du er interessert i og hva ønsker å gjøre. På Blå Kors arbeid og inkludering bruker vi to verktøy: Karriereverktøy og JobPics. Alle våre veiledere kan bruke disse.

  Etter en kartlegging ser vi på hvilke muligheter som finnes, og hva som må til for å få disse mulighetene realisert. Her bruker vi ofte utdanning.no for å finne karriereinformasjon. Hvis planen er oppnåelig kan vi ta kontakt med det profesjonelle arbeidslivet eller skolene for å lære mer.

  Hvis det er mulig kan vi også hjelpe deg å få prøve deg i et yrke du er interessert i. Det kan være begynnelsen til en jobbmulighet.

 • Hvordan får jeg tilgang til karriereveiledning?

  Alle har rett på gratis karriereveiledning i Norge fra fylte 19 år. Du kan få karriereveiledning både i arbeid- og inkluderingsbedrifter, NAV, karrieresentre og skoler over hele landet.

  Det finnes mange ressurser på nettet. Du finner online tjenester der du kan bruke chat, og podcasts om karriereveiledning på de vanligste strømmetjenestene. Se lenkene under for mer informasjon.

  Vårt tilbud om karriereveiledning er en del av arbeidsforberedende trening. Hvis du vil delta på arbeidsforberedende trening er det ditt lokale NAV kontor som hjelper deg søke en plass. NAV har mer informasjon på denne siden.

Veiledning