Blå Kors tjenesteproduksjon Ringerike

Lavterskel aktivitetstilbud i Ringerike

I partnerskap med Ringerike kommune har vi et lavterskel aktivitetstilbud.

header
Anne ved bord
Anne aktivitør