Hjelper mennesker tilbake i arbeid

I mer enn 20 år har vi jobbet med mennesker som trenger bistand til å komme i arbeid og aktivitet. Kompetente ansatte hjelper deltakere til å bli bedre rustet til å få og beholde en jobb.